Övar inför ofred

Norrbottensbataljonen övar mot komplex hotbild

En motståndare genomför luftlandsättning av trupp i Bodenområdet och har förstört broar i syfte att hindra våra styrkors rörlighet, men Norrbottensbataljonen är redo att möta hotet. Bataljonen genomför en krigsförbandsövning med broläggning, anfallsstrid i kompani och sök med hund, moment som skapar förutsättningar att möta en stor hotbild.

Efter stridsmomentet samlar övningsledaren plutonerna för att gå igenom erfarenheter inför nästa genomförande. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Motståndarens fordon nedkämpas med granatgevär. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Gruppchefen går igenom ordern med sin grupp inför hundmomentet. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Evelina Broström är hundbefäl i 121:a kompaniet och har flera roller. Hon ska bland annat bistå kompaniledningen med kunskap om hundtjänsten och utbilda hundbefälen i kompaniet. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Inget samband, ingen seger. För att kunna manövrera kompaniet på ett smidigt sätt och samordna striden måste radiosamband vara nära till hands. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
"Vi genomför nu en förbandsövning under läge av hemvärnsberedskap. Det betyder att vi övar befattningar och förbandet inför ett eventuellt hemvärnslarm" säger övningsledare Patrik Borgström. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Kompanichefen Roger Dannefrid är nöjd efter första stridsmomentet. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Pansarskott är en viktigt del av beväpningen för att kunna möta olika typer av motståndare. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Plutonchefen gör en kort halt för att låta de bakre grupperna komma ikapp. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Norrbottens flygflottilj ger värdefullt stöd till övningen, Johan Lindahl och Rickard Niva är två av instruktörerna. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Hunden detekterar vittring på personer och föremål som finns ute i terrängen och ger viktiga pusselbitar i det större pusslet. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Hundföraren läser av sin hund och förmedlar informationen till gruppchefen som avgör om det ska lämnas vidare till staben. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Krigsbro 4 består av komponenter gjorda av aluminiumlegering. Maxlängden är 26 meter och väger då 13.400 kilo. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Varje komponent i Krigsbro 4 väger från 59 till 132 kg. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Lotta Möller och Mattias Norsten, två pionjärsoldater vid 129:e kompaniet som är mycket nöjda med övningen. ”Vi har båda varit med sedan 2013, men det är första gången vi jobbar med brokonstruktion. Tidigare har vi mest fokuserat på mineringar och sprängningar. Att vara med i hemvärnet är ju väldigt socialt och väldigt roligt. Allt det roliga med Försvarsmakten kokat ner på cirka 8 dagar per år.” Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten

– Vi genomför nu en förbandsövning under läge av hemvärnsberedskap. Det betyder att vi övar befattningar och förbandet inför ett eventuellt hemvärnslarm. Insatskompanierna övar idag tagande av stridsställning och hundtjänst. Bevakningskompanierna var inne och övade för två veckor sedan, där de övade nästan samma sak. Det har varit en väldigt nyttig övning med bra resultat från kompanierna, säger övningsledaren, major Patrik Borgström. Efter första stridsmomentet är kompanichefen Roger Dannefrid nöjd.
– Idag har vi övat med BT-utrustning, en sorts lasermarkeringsutrustning som registrerar skott från vapen och träffar på västar och sensorer på fordon, vilket var ett tag sedan. Det är ett bra system som gör stridens utfall tydligt. Nu har vi testat och vi har dragit några slutsatser. Snart ska vi göra det en gång till och då förhoppningsvis ännu bättre. Det blir ett liknande genomförande med ungefär samma förutsättningar, fast fienden kommer att bete sig på ett annat sätt.

Hunden bidrar med viktig pusselbit

Björn Järverud är övningsledare för det så kallade hundmomentet. Gruppcheferna får order att genomföra förföljning med hund och gruppen transporteras ut till området där motståndaren har synts. Där ska de leta rätt på spåret och påbörja förföljningen.
– Under förmiddagen har vi förberett det här momentet med utbildning i ett stationssystem, så att alla i gruppen har grundläggande koll på begrepp med mera.

Björn Järverud är övningsledare för det så kallade hundmomentet.
Björn Järverud är övningsledare för det så kallade hundmomentet. Foto: Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten

Alla observationer under förföljandet rapporteras till plutonstaben som plottar det på en karta. Informationen går vidare till kompanistaben för bearbetning och sedan till bataljonsstaben så att de kan skapa sig en helhetsbild. Där kan de se, till exempel, att ett kompani rapporterat in tre förföljningar i en viss riktning och att det andra kompaniet har rapporterat förföljningar i en annan riktning. Observationer gruppen får genom hunden är en viktig pusselbit i ett större pussel.
– Den informationen bearbetar bataljonstaben för att ringa in och kanske slå motståndaren, förklarar Björn Järverud.

Evelina Broström är hundbefäl i 121:a kompaniet.
– Jag har en multifunktionsroll. Eftersom jag är specialist bistår jag kompaniledningen med frågor rörande hundtjänst, men jag ska även bistå hundförarna så att de hamnar på en bra grundläggande nivå. Jag utbildar också gruppchefer, plutonchefer och kompaniledning så att de kan nyttja redskapet hund. Man kan säga att jag stödjer hundspåret inom hela kompaniet.

Evelina har varit med i hemvärnet i över 10 år och började som hundförare.
– Jag skaffade en hund och ville arbeta med den och tyckte det här var ett intressant sätt att få göra det.

Bygger broar

Norrbottensbataljonens pionjärpluton genomför grundutbildning på Krigsbro 4. En brokonstruktion bestående av komponenter i aluminiumlegering och som byggs i krig när en broförbindelse som tidigare funnits har blivit obrukbar eller saknas.‍ Maxlängden är 26 meter lång och då väger bron 13 400 kilo.

I landet finns idag tre pionjärplutoner och den fjärde är under uppbyggnad. Pionjärsoldaternas främsta uppgift är att försvåra motståndarens framkomlighet genom minering eller sprängning av transportsträckor eller för motståndaren strategiskt viktiga platser. Stöter den egna bataljonen på hinder är det pionjärplutonens uppgift att röja undan hindret. Exempel på det kan vara att spränga bort minor, eller som här, bygga en tillfällig broförbindelse för övergång vid vattendrag eller annan svåröverkomlig plats.
– Vi har byggt upp bron, sänkt ner den och broat in, alltså lagt den på plats. Sedan bryter vi bron och repeterar momenten med roterad personal så att alla soldater får genomföra arbetet i alla positioner. På så sätt sprider vi ut all kunskap över hela gruppen, berättar kapten Dan Fjällström.

Under onsdagen ryckte gruppcheferna in och genomförde grundprinciperna för brobyggandet. På torsdagen kunde de sedan leda soldaterna i processen.