Dubbel dagersättning till rekryter

Idag fattade regeringen beslut om att höja dagersättningen för totalförsvarspliktiga från nuvarande 72 kronor om dagen till 146 kronor. Det är alltså en fördubbling av ersättningsnivån och första gången sedan 2005 som nivån justeras.

Foto: Anna-Lena Hesse

Syftet med höjningen är att förmånerna för totalförsvarspliktiga ska motsvara ersättningen för de som gör frivillig militär grundutbildning. Höjningen innebär att även utbildningspremien som utgår vid godkänd utbildning fördubblas. Beslutet innebär dessutom att hemvärnspersonal vid de tillfällen de har dagersättning också får fördubblad ersättningsnivå.