På Army Camp i Norrbotten

Den senaste veckan har det pågått ett ungdomsläger för att att visa upp arméförbandens verksamhet samt att visa vad det innebär att tjänstgöra i Försvarsmakten. Kursen är ett arrangemang av Svenska Försvarsutbildarförbundet, och tillsammans med Artilleriregementet och Norrbottens regemente syftar den till att sprida yrkesinformation samt att visa upp materiel och fordon som finns inom Armén.

Emelie Byström är aktiv inom Norrbottens Hemvärnsungdom. Ungdomskursen ser hon som ett förberedande moment mot en grundutbildning som hon hoppas på att kunna söka nästa år. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Kurschef Anders Roos tillsammans med frun Ylva Roos från Försvarsutbildarna upplevde att deltagarna är väldigt engagerade och väluppfostrade. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Ungdomarna fick utbildning i att hantera vassa föremål såsom, kniv och yxa. Foto: Michael Schofeld/Försvarsmakten
Att samarbeta i grupp var inga problem när ungdomarna tillsammans skulle resa förläggningen Foto: Michael Schofeld/Försvarsmakten
Under Artilleriregementets förevisningsdag fick ungdomarna bland annat se Archerpjäsen Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Bandvagnsåkning var uppskattat Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten

Under Artilleriregementets förevisningsdag fick deltagarna se Archerpjäsen, åka bandvagn samt prova på att hantera vissa vapen. Förmiddagen bestod till större delen av teoretiska lektioner medan eftermiddagen blev mer praktisk och i skogsmiljö. Där fick deltagarna utbildning i att sätta upp en förläggning, alltså att resa tält, de fick lära sig att laga mat i ett fältkök samt hantera vassa verktyg i form av kniv och yxa. Dagen avslutades med korvgrillning tillsammans med anhöriga som bjudits in.

FORTSÄTTER MOT GRUNDUTBILDNING

Emelie Byström är en av tjugosex deltagare som medverkade vid kursverksamheten i Boden. Intresset för den militära verksamheten har hon haft med sig från barndomen och för att ta vara på intresset är hon aktiv inom Norrbottens Hemvärnsungdom. Ungdomskursen ser Emelie som ett förberedande moment mot en grundutbildning som hon hoppas på att kunna söka nästa år. Valet är dock inte självklart, det står mellan Artilleriregementet och Norrbottens regemente, som pjäs- eller vagnsbesättning.

– Kursen har varit väldigt informationsrik, vilket jag tycker är jätteroligt, säger Emelie och beskriver hur Försvarsmakten har utvecklat henne och gjort henne till en starkare individ.

MÖNSTRING VISAR INTRESSET

Kurschef Anders Roos från Försvarsutbildarna upplevde att deltagarna varit väldigt engagerade och väluppfostrade.

- Som alltid, säger han med ett skratt.

Han tycker det är härligt att se hur bra samarbetet i gruppen har fungerat.

– Det är som vanligt med ungdomar, de löser uppgifterna som kommer, säger Anders Roos.

Kursen gav de intresserade ungdomarna ett försprång om de väljer att fortsätta mot en grundutbildning, då de redan fått ta del av viss information. Men någon förtur i systemet får de inte.

– Alla som har medverkat i ungdomsverksamheten kommer få mönstringspapper och eftersom samtliga som mönstrar granskas så kan vi få reda på vilka som är intresserade, säger Anders Roos. 

Kursen avslutades med yrkesinformation från förbanden tillhörande Bodens garnison för att deltagarna sedan skulle kunna utvärdera kursen innan det avrustades för hemfärd.