"Vi har dykningen gemensamt"

Vad skiljer en amfibiedykare från en attackdykare?

Vid årsskiftet påbörjade sex individer sin tjänstgöring på amfibiedykplutonen vid Amfibieregementet. Ända sedan start har fokus legat på att tillgodogöra sig omfattande kunskap i ämnet ammunitions- och minröjning. Det är kunskap som är central när amfibiedykarna löser sina uppgifter. Utöver detta har den kommande dykutbildningens krav präglat vardagen med en hel del pass i vattenövningshallen.

En av amfibiedykarna söker efter föremål på botten medan stridsparskamraten understödjer. Foto: Försvarsmakten
Den oexploderade ammunitionen kan också röjas med riktad sprängverkan (RSV). Foto: Försvarsmakten
En metallplatta med sprängmedel bakom kan med användas för att slå av tändröret – den känsliga delen längst fram – på en 10,5 cm artillerigranat. Foto: Försvarsmakten

Det är en kall februarimorgon på Utö. Amfibiedykarna är på plats för att öva konventionell ammunitionsröjning och den här veckan är det särskild inriktning på olika oskadliggörandetekniker och skyddsåtgärder.

Amfibiedykarna kan behöva vidta skyddsåtgärder om de av någon anledning inte kan flytta på ett ammunitionsobjekt som exempelvis ligger i närheten av viktig infrastruktur eller i bebyggelse. Många förknippar dykning vid amfibieregementet med kustjägarna och attackdykarna. Det är dock bara halva sanningen. Medan attackdykarna har informationsinhämtning som främsta uppgift är amfibiedykarna utbildade för en annan uppgift.
– Dykning är gemensam för oss, i övrigt är vi olika. Vår främsta kompetens är ammunitionsröjning, säger löjtnant Måns Svensson, plutonchef för amfibiedykplutonen. Vid sådana tillfällen måste de oskadliggöra objektet på plats och då är det är viktigt att omgivningen inte tar skada. Det finns många metoder för detta och dykarna går igenom alla och övar dem för att befästa kunskaperna.

De sex individerna som genomför grundutbildningen till amfibiedykare har nu kommit halvvägs i sin ammunitionsröjningsutbildning. Innan sommaren kommer de påbörja dykutbildningen som sträcker sig en bit in på hösten. Senare i höst kommer de ställas inför utmaningen att kombinera ammunitions- och minröjning med dykning i ett mer tillämpat skede.