Specialist med helhetsperspektiv

Högre specialistofficersutbildning pågår för fullt

En officerskarriär är lång och kan ta många olika riktningar. För den som väljer att gå in i yrket väntar utmaningar, möjligheter och ett antal utbildningssteg längs vägen. I kombination med den erfarenhet man skaffar sig genom att utöva yrket blir man en mer och mer kompetent officer som kan klara av högre nivåer och större utmaningar. Klar? Det blir man aldrig.

Officerare samlade runt ett bord med en karta, samtalar med varandra.
Major Freddy Wozny leder en diskussion om taktik under en lektion. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Major Freddy Wozny står framför sina elever och pekar på en power point bild med text.
Redovisning från grupperna som arbetat med att analysera terräng utifrån en viss bestämd metod. Ett sätt att skapa bra diskussioner om taktik och hur man ska tänka kring helheten. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

Vid Markstridsskolan pågår just nu högre specialistofficersutbildning. En utbildning som är inriktad mot att skapa förutsättningar för att kunna jobba högre upp i den militära organisationen, med ett bredare perspektiv och en förståelse för hur det fungerar både på högre och lägre nivåer.

— Den här kursen är uppbyggd för att utveckla specialistofficeren mot att kunna jobba på bataljon- och brigadnivå, berättar Freddy Wozny som ansvarar för utbildningen. För att kunna göra det behöver man få utveckla sitt taktiska tänkande, och som specialist måste man kunna förstå helheten för att kunna göra sitt jobb. Vårt jobb under tiden de är här hos oss är att under tiden de är här ge dem en sådan förståelse.

Olika bakgrund ger dimension i utbildningen

Eleverna som går kursen har skilda kompetensområden och kommer från en rad olika förband runt om i landet. Något som ger ytterligare dimension till utbildnigen och skapar mervärde för både elever och lärare.

 — Det är otroligt värdefullt att ha den här spridningen på personerna som kommer till oss och det ömsesidiga lärandet av varandra är något som vi aktivt använder för att skapa en så givande kurs som möjligt, säger Freddy Wozny. Dels kan de lära sig av oss lärare, som kan väldigt mycket om det vi gör, men de bidrar också själva med kunskap. Och jag som lärare kan också vidga min kunskap inom områden som ligger utanför det jag har jobbat med under hela min karriär.

Djup kunskap – bred förståelse

Som specialistofficer är man inriktad mot att ha en djup kunskap om just sin valda inriktning. Man är en expert, rådgivare och en resurs för den chef som har som uppgift att hålla ihop helheten. Den högre specialistofficersutbildningen ska ge kunskap och förståelse för organisation, system, metod, taktik och stridsteknik. När man genomfört den har man förmågan att jobba som systemföreträdare på hög nivå, inom taktiska och operativa staber, vid Försvarsmaktens skolor och vid stödmyndigheter som Försvarets materielverk, FMV och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

— De deltagare vi har vid kursen i år är erfarna officerare som redan har en väldigt hög taktisk förmåga eftersom de startade sin karriär inom det spåret. Det har valt att aktivt byta inriktning mot att vara specialister inom sitt gebit och för att verkligen bli bäst på det som är deras specialområde. Det gör att den här kursen kan hålla en väldigt hög nivå med många bra diskussioner, säger Freddy Wozny.

 I år är första året som den högre specialistofficersutbildningen till del genomförs vid Markstridsskolan. Innan har hela utbildningen varit förlagd vid Militärhögskolan i Halmstad, men nu är den uppdelad.

— Det var alltid tanken att eleverna skulle vara på sina stridskraftsspecifika skolor efter en gemensam period på Militärhögskolan i Halmstad, men förra året kunde vi inte lösa det rent praktiskt, berättar Ola Palmquist som är kurschef för utbildningen vid Markstridsskolan. Nu i år gör vi som det är tänkt. När de har den första delen av utbildningen tillsammans med sina kollegor från flyget och marinen får de en möjlighet att fördjupa sin förståelse för ett helhetsperspektiv och de förmågor som finns i Försvarsmakten. Sedan kommer de som går inriktningen mot markstrid hit och kan fördjupa sig med hjälp av de erfarna taktiker som finns här hos oss. Det ger en bättre utbildning som helhet och en mer djup taktisk förståelse som de har nytta av i sitt kommande yrkesliv som specialister, med koll på helheten.