Skydd av marinbas, vad ska man tänka på?

En av Marinbasen huvuduppgifter är att stödja övriga marina förband med marin bastjänst vilket innebär att fartyg skyddat ska kunna komma till kaj för att fylla på sina förråd av exempelvis ammunition, drivmedel och mat, någonstans längs Sveriges kust. Vissa hemvärnsbataljoner har som huvuduppgift att stödja Marinen i försvar av bastjänstområde men dessa kan behöva förstärkas av andra hemvärnsbataljoner som vanligtvis inte har den uppgiften. Hur gör man då?

Många kloka huvuden slogs ihop och många tankar och idéer väcktes hos deltagarna på fältövningen i Karlskrona. Målet är att öka förmågan i att genomföra marin bastjänst. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Den tanken, att vilket hemvärnsförband som helst ska kunna sättas in som förstärkning var syftet med rikshemvärnschefens fältövning som gick av stapeln i Karlskrona under några dagar i höst. Under övningen diskuterades och testades planer och koncept för hur man ska kunna verka tillsammans även med dem man vanligtvis inte gör det med.

"Ett sjökort ger ytterligare en dimension i och med vattnet, att ta hänsyn till jämfört med en vanlig karta" säger Adam Camél, chef för Södertörns utbildningsgrupp som ser till att deltagarna kommer vidare i sina tankar kring hur de skulle lösa sin del av uppgiften skydd av marinbas. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Till örlogshamnen i Karlskrona kom bland andra chefer ur Hemvärnet, personal från Militärregionerna, Marinbasen och Amfibieregementet för att prata skydd av marinstridstridskrafter i bas. Även civila organisationer som Länsstyrelsen, Myndigheten för skydd och beredskap och Polisen fanns på plats för att kunna ge sin syn och berätta om hur de kan medverka och bidra.

Under dagarna behandlades många olika uppgifter som exempelvis skillnaden att bunkra drivmedel för ett fartyg jämfört med att tanka ett fordon. Ett annat diskussionsområde var de skillnader miljön utgör om man jämför att verka i inlandet kontra områden där vatten möter land. Joakim Sirland, Marinbasen var en av dem som fungerade som instruktör under övningen och hans station behandlade skärgårdsmiljön.

– Skärgården innebär olika förutsättningar som man behöver förstå och ta hänsyn till för att kunna verka på bästa vis. Skärgården bjuder på stora förändringar över årstiderna vad gäller befolkning, väder och sjötrafik. En plats som ser ut att vara en bra grupperingsplats en viss årstid kan vara oanvändbar sex månader senare. Havet och hela vattenvolymen ger ytterligare en dimension som innebär både möjligheter och begränsningar att förhålla sig till, säger Joakim Sirland.

Förhoppningen är att deltagarna efter övningen ska ha fått många nya tankar och idéer att ta med sig hem till sina respektive förband. Fredrik Hansson, stabschef på Marinbasen är nöjd med övningen.

– Det har varit positiva dagar för oss i Marinbasen och de kommer att leda till att vi på ett bättre sätt kan taktisera tillsammans, säger Fredrik Hansson.

Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg var på plats och följde arbetet.

– Denna typ av övning där flera olika förband träffas, resonerar och utbyter erfarenheter är viktiga och kommer att öka effekten. Nu är det viktigt att de som varit här delar med sig av sina kunskaper, avslutar Roland Ekenberg.