På rätt plats, i rätt tid och med rätt utrustning

Wartofta stridsvagnskompani från Skaraborgs regemente P 4 befinner sig just nu på Gotland där Försvarsmakten genomför en beredskapskontroll. Under kontrollen prövas flera olika förmågor, som att snabbt ta sig från fastlandet till Gotland, färdigställa ett visst antal stridsvagn 122 och skjuta in kanonerna.

Wartofta kompani p4 genomför beredskapskontroll med stridsvagn 122 på Gotland.
Wartofta kompani p4 genomför beredskapskontroll med stridsvagn 122 på Gotland.
Wartofta kompani förbereder inför dagens skjutmoment på Tofta skjutfält. Foto: Bezav Mahmod
Wartofta kompani p4 genomför beredskapskontroll med stridsvagn 122 på Gotland.
Ordergivning innan skjutning. Foto: Bezav Mahmod
Wartofta kompani p4 genomför beredskapskontroll med stridsvagn 122 på Gotland.
Ordergivning innan skjutmoment med Stridsvagn 122. Foto: Bezav Mahmod
Wartofta kompani p4 genomför beredskapskontroll med stridsvagn 122 på Gotland.
Wartofta kompani genomför skjutning med stridsvagn 122 på Tofta skjutfält. Foto: Bezav Mahmod
Wartofta kompani p4 genomför beredskapskontroll med stridsvagn 122 på Gotland.
Stridsvagn 122 vägen 62 ton och är nästan 10 meter långt när kanonen är riktad framåt. Foto: Bezav Mahmod
Wartofta kompani p4 genomför beredskapskontroll med stridsvagn 122 på Gotland.
Kompaniet gör uppsittning i stridsvagnarna inför skjutning med kanonen. Foto: Bezav Mahmod
Wartofta kompani p4 genomför beredskapskontroll med stridsvagn 122 på Gotland. 
Brigadgeneral Stefan Andersson, armétaktiskt chef står och pratar med stridsvagnsförbandets chef Marcus Hedh.
Armétaktiskt chef brigadgeneral Stefan Andersson besökte kompaniet under beredskapskontrollens andra dag. Här står han och pratar med stridsvagnsförbandets chef Marcus Hedh. Foto: Bezav Mahmod
Wartofta kompani p4 genomför beredskapskontroll med stridsvagn 122 på Gotland.
Stridsvagn 122 uppställd inför skjutning på Tofta skjutfält. Foto: Bezav Mahmod

De gotlänningar som spenderat onsdagen i närheten av Visby och Tofta skjutfält har sannolikt både hört och känt av Wartofta stridsvagnskompani då de har skjutit med både kanoner och kulsprutor i olika moment. Den kalla, hårda vinden gav soldaterna en extra utmaning men det är inget de inte klarar av.
- Det är en del av vår huvudtjänst att sköta och skjuta med stridsvagnarna, och vi ökar vår förmåga ytterligare genom att vara i den här miljön för att göra det, säger Marcus Hedh, chef för stridsvagnsförbandet.

En beredskapskontroll är ett sätt att pröva ett förband och se att de klarar kraven som vi själva har satt, och som ytterst regeringen har på oss i Försvarsmakten, avseende vår förmåga att lösa givna uppgifter inom en viss tid. Det är många saker som måste fungera för att slutresultatet ska bli bra.
- I en beredskapskontroll av det här slaget kontrollerar vi inte bara att förbandet kan komma på rätt plats i rätt tid utan också att transporten av soldater, utrustning och andra förnödenheter också fungerar som det är tänkt, säger brigadgeneral Stefan Andersson, armétaktisk chef som varit på plats i veckan för att följa beredskapskontrollen.

Skulle det visa sig att Försvarsmakten brister i en rutin eller ett tillvägagångssätt så är det något som omhändertas på en gång.
- Det här är ju ett sätt för oss att kunna få en uppfattning om vad vi klarar av och om det finns något vi behöver bli bättre på, säger brigadgeneral Stefan Andersson. Oanmälda beredskapskontroller av det här slaget påbörjades på nytt i somras och hittills har sju olika förband och staber runt om i landet prövats.