”Vi bygger ett starkare försvar”

Många år har passerat, lite mer än 20 år och mycket har hänt sedan dess. Många av oss minns hur det ”var förr”, andra förstår inte alls vad vi pratar om. Om ett år kommer vi att få uppleva det igen.

Under försvarsmaktsövningen kommer förband ur samtliga försvarsgrenar att lösa uppgifter tillsammans. Här genomför Amf 1 och P4 gemensam patrullering på Gotland. Foto: 2.amfbat/Försvarsmakten
Chefen för Amfibieregementet, överste Peder Ohlsson har övningsledaransvar för momenten på Gotland under AURORA 17. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Robot 97 är ett luftvärnsrobotsystem med medellång räckvidd. Det är ett av många system som kommer att öva under AURORA 17. Foto: Carl Sjöstrand/Försvarsmakten
Redan i dag är det en vanlig syn att se stridsflyg på Visby flygplats, flyg deltar också under övningen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Syftet med övningen är att öva och öka Försvarsmaktens förmågor till väpnad strid. Foto: Försvarsmakten
Det är drygt 20 år sedan en övning av den här storleken genomfördes. Foto: Jimmy Adamsson/Försvarsmakten
På Gotland kommer boende stöta på olika typer av fordon, bland annat stridsvagnar. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Under AURORA 17 kommer förbanden att öva allt i från stridsmoment såväl som logistik. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Försvarsmakten står inte ensam, för att öka förmågan i totalförsvar har myndigheter med totalförsvarsuppgifter bjudits in för att delta på övningen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Under AURORA 17 är det viktigt att den enskilda soldaten till hela förband ska övas. Foto: Jimmie Croona/Försvarsmakten
Soldater som förflyttar sig i samhället på Gotland kommer att vara en vanlig syn på Gotland. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Under september månad år 2017, är det dags för samtliga stridskrafter och mer än 19 000 kvinnor och män, varav en fjärdedel från Hemvärnet att delta i Försvarsmaktsövningen AURORA 17. Senast Försvarsmakten genomförde en liknande övning av den här digniteten var på 1990-talet och då med ett värnpliktsförsvar. Mycket har utvecklats sedan den förra stora övningen. Både Försvarsmakten såväl som samhället ser annorlunda ut i dag, inte minst har omvärdsläget förändrats och blivit betydligt mer allvarligt.

AURORA 17 berör hela samhället

Syftet med övningen är att samöva stridskrafterna och öka Sveriges militära förmåga, bygga ett starkare försvar med förmågan att möta ett väpnat angrepp mot vår nation. Försvarsmakten står inte ensam, för att öka förmågan i totalförsvar har myndigheter med totalförsvarsuppgifter bjudits in för att delta på övningen. Intresset från andra myndigheter är mycket stort, det är positivt, tillsammans blir vi än starkare och bättre. Att kunna möta alla typer av hot, kränkningar eller angrepp mot Sverige berör alla funktioner i samhället. Försvarsmaktsövningen är därför nödvändig för att Försvarsmakten tillsammans med andra myndigheter gemensamt ska utveckla sina olika förmågor och kunna värna om vårt territorium och våra värden.

Kontakt med markägare

AURORA 17 kommer att bedrivas i stort sett runt hela Sverige med stort fokus i Göteborg, Stockholm, Mälardalen samt på och omkring Gotland. Gotland är ett militärstrategiskt mycket viktigt område och för att öka förmågan att försvara Gotland kommer stora delar av övningen att genomföras där. Förband ur samtliga försvarsgrenar kommer att vara grupperade på Gotland och där tillsammans med civila myndigheter öva olika förmågor. Det är viktigt att kunna öva i alla typer av terräng vilket innebär att Försvarmakten kommer att behöva öva på privat mark. Redan i dag har fler hundra privata markägare på Gotland därför kontaktats av Försvarsmakten. Även om markägare ställer sig positiva i alla lägen, är det inte alls säkert att övning kommer att ske på den marken. Syftet med ett tillstånd från markägare är att ha full handlingsfrihet med att öva förbanden i olika terränger och miljöer.

– Försvarsmaktsövningen är mycket viktig för både Försvarsmaktens såväl som totalförsvarets utveckling att kunna möta de olika påfrestningar vårt samhälle kan komma att utsättas för. Omvärldsläget har förändrats och Försvarsmakten måste med alla medel bidra till att skapa stabilitet och säkerhet i vårt närområde. Övningen kommer att märkas på Gotland då förband från alla försvarsgrenar kommer att öva på ön. Jag som ansvarig övningsledare för momenten på Gotland, ser det som mycket viktigt att hålla boende informerade om verksamheten. Planeringsarbetet är i full gång, det märks bland annat av att kontakter med markägare har tagits och dialoger förs med olika myndigheter på Gotland. Jag tillsammans med mina kollegor från Amfibieregementet, men också från de andra vapenslagen samt våra civila myndigheter ser mycket fram emot att öva på Gotland nästa år. Tillsammans bygger vi ett starkare försvar, sa överste Peder Ohlsson, chef för Amfibieregementet tillika övningsledare på Gotland