Värmlandsbataljonen gick högvakt

En vaktstyrka vid Stockholms slott har funnits sedan 1523 för att vakta slottet och skydda Konungen. Före 1800-talet svarade vakten också för brandförsvar och ordning i Stockholm och kunde bestå av 200 soldater. Styrkan kallades slottsvakt tills 1874, därefter högvakt. Högvakten är honnörsvakt för statschefen och kungafamiljen och ingår i den militära beredskapen i Stockholm.

Inmarsch vid slottet med Värmlands regementes fana. Foto: Anette Rautioaho/Försvarsmakten
Före avmarsch från Armémuseum Foto: Anette Rautioaho/Försvarsmakten
Hemvärnets musikkår Blekinge spelade under vaktparaden och vaktavlösningen. Foto: Anette Rautioaho/Försvarsmakten
Chefen för Livregementets husarer överste Dag Lidén och vakthavande major Lars Gustafsson. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Gevärsposten framför högvaktsflygeln. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Inte alla som kommer innanför avspärrningen utgör något hot. Kom på rätt väg med pappas hjälp. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Vaktavlösningen springer ut till uppställning. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Vaktchefen kapten Johan Roxenstål visiterar avlösningen. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Bengt Fransson från Örebro-Värmlandsgruppen kom på besök. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Postavlösning. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten

Alla slag av våra militära enheter kan få möjlighet att gå högvakt. Under helgen 16-18 september var det 19.hemvärnsbataljonen från Värmland som svarade för vakten vid Stockholms slott. Förberedelserna började redan i april och man har tränat ett antal gånger för att göra truppen van vid ceremoniell exercis. Träningen fullbordades med två dagar på Livgardet i Kungsängen. Det gäller att handgrepp och samtidighet sitter där de ska för att man ska få ett snyggt genomförande.

Musik hör till

Värmlandsbataljonen avlöste K 3 Livregementets husarer som högvakt på fredagen. Under lördagen gick man vaktparad från Armemuséum till slottet. För musiken under marschen och avlösningen vid slottet svarade Hemvärnets musikkår Blekinge. Dessa medverkade även under söndagens avlösning, då det återigen var K 3:s tur att svara för vakthållningen.

Första högvakten

Manskapet i Värmlandsbataljonens högvakt kommer från förbandets olika kompanier och några inbjudna soldater från Sannahedsbataljonen i Närke. Andreas Löfgren hör till 191.kompaniet sedan 2008 och det är första gången han går högvakt.

-Det har varit min dröm sedan jag var liten att vakta slottet, det är fint och ett viktigt ansikte utåt för försvarsmakten, säger Andreas.

Han har satt sig grundligt in i de olika problem som en soldat i högvakten kan ställas inför. De ska inte bara se prydliga ut, utan även agera som skyddsvakter om man konfronteras med människor som försöker ta sig in på förbjudet område eller på annat sätt stör ordningen eller gör något olagligt.

Värmländska traditioner

Överstelöjtnant Bengt Fransson är chef för Örebro-Värmlandsgruppen och är den enhet som svarar för stöd till bataljonens utbildning. Han är nöjd med truppen.

-Jag kan konstatera att de i alla stycken gjort en utmärkt insats. Först och främst genom att lösa den viktiga bevakningsuppgiften men också på det sätt som de utfört de rent ceremoniella delarna, säger Bengt Fransson.

- Som traditionsbevarare för Värmlands regemente har de inte bara följt utan också förstärkt sina föregångares goda rykte. För det ska de vara stolta och för det vill jag tacka dem alla. Hemvärnet i Värmland är idag fullvärdiga arvtagare till Värmlands regemente och kommer så att vara, avslutar Bengt Fransson.