Ledarskap under stress

Det blåser nära 10 meter i sekunden. Hos Räddningstjänsten i Halmstad svajar stegbilens övre del på 20 meters höjd betänkligt. Ändå klättrar alla kadetter på reservofficersutbildningen på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) upp en efter en för att utmana sig själva och kanske få känna på både väntade och oväntade stressreaktioner.

Kadett Carl-Magnus Haig är redo för att fira sig ned, repellera, längs en 12 meter hög husvägg. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Kadett Lukas Norrsell under repellering. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Byiga vindar gjorde att stegbilens korg svajade när kadetterna skulle lösa uppgiften att ta ut kompassriktningen till Halmstad kyrka. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
I övningen för AROK 1 har en helikopter kraschat intill en bil på Nyårsåsens skjutfält. Skadade måste avtransporteras för vård. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Fastklämd helikopterpilot måste hållas under uppsikt tills urlyftning kan genomföras. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Vem för befälet i en situation där ledningsförhållandena är oklara i utgångsläget? Någon måste kliva fram. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Kadett Petronella Frank hjälper hyperventilerande skadad figurant att lugna andningen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Det här var viktigt och lärorikt för mig eftersom jag är höjdrädd, konstaterar kadett Lukas Norrsell. Nu när jag kommit ner känner jag mig stärkt av att jag kunde lösa uppgiften trots att jag fastnade med säkerhetsselens karbinhake i stegen när jag nästan kommit upp. Det är viktigt att få finna sig själv i sin rädsla, fullfölja och lösa uppgiften! Nu kan jag lita bättre på mig själv att jag klarar av för mig stressande situationer.

Stress – en högst individuell upplevelse

Stegbilen är bara ett av ett antal övningsmoment under den första dagen på kursen Ledarskap under stress (LUS), en inledande dag som förhoppningsvis ska leda till ökad självkännedom kopplat till stress. Kadetterna får till exempel även lösa en uppgift i mörker i räddningstjänstens värmehus och fira sig ned längs en husvägg från 12 meters höjd.
– Vi inleder med ett antal individuella praktiska moment där förhoppningsvis något av momenten ska trigga igång stressreaktioner hos var och en, förklarar Linn Lenestrand, övningsledare och kurschef. Sen reflekterar vi över och hanterar de tankar och känslor som uppstår och lär oss mer om vad stress är och vad som händer i kroppen och hjärnan när vi blir stressade. Stress och stresshantering är en vital del av vårt jobb, och genom att lära oss mer om stress blir vi förhoppningsvis bättre ledare och kan fatta bättre beslut för både oss själva och andra.

Vad som stressar en individ och hur man reagerar är högst individuellt.
– Det är kul att utmana sig själv, konstaterar kadett Carl-Magnus Haig. Jag tyckte bara att det var uppfriskande högst upp i stegbilen eftersom jag gillar höga höjder. Jag känner mest oro för de kamrater som kanske känner obehag.
– De som inte blir stressade av de här övningarna kan i alla fall reflektera över sina stressade kamraters upplevelse och fundera över hur mycket mer som krävs för att just de ska bli stressade, tillägger Linn Lenestrand.

Fortsatta utmaningar i fält

För kadetterna på Anpassad reservofficerskurs 1 (AROK 1) fortsätter ledarskapsutbildningen ute i fält ytterligare några dagar. Där får de uppleva nya utmaningar där gruppen och plutonen ska lösa uppgifter tillsammans under påfrestande förhållanden där upplevelsen av ledarskapets betydelse under stress står i centrum.
– Det handlar om utmaningar av annat slag som ligger nära det som vi kan behöva hantera som Försvarsmaktsanställda vid kris och krig, berättar Linn Lenestrand. Det handlar till exempel om situationer där mycket händer på en gång under oklara ledningsförhållanden när det egna stridsvärdet dessutom kanske är lite nedsatt.

Allting har ett slut…..men är också början på något nytt

För kadetterna på AROK 2 börjar det dra ihop sig mot examen och specialistofficersutnämning. Två sommarperioder med totalt 20 veckors utbildning lider mot sitt slut.
– Det är blandade känslor nu, konstaterar kadett Carl-Magnus Haig. Det känns lite vemodigt att tänka på att vi kanske inte ses mer i den här konstellationen. Vi har haft en otroligt givande och spännande utbildningstid tillsammans. Jag hoppas att fler blir medvetna om att det här också är ett alternativ om man vill engagera sig i Försvarsmakten!