Något annat än en vanlig helg hemma

Under det gångna veckoslutet har delar ur 37:e hemvärnsbataljonen, eller Blekinge östra bataljon, övat i Karlskrona skärgård. Det har skjutits på Torhamnslandet och över vattnet söder om Bollö. Minor har fällts och bärgats för att sedan fällas igen. Bortåt 150 personer med vitt skilda bakgrunder har avstått en helg i hemmet för att bygga på sina kunskaper inom sina respektive befattningar i Hemvärnet.

Sjöminering övades vid ett stort antal tillfällen under helgen. Det går snabbt att lägga i dem men tar lite längre tid att plocka upp dem. På bilden syns en orange anordning på den gröna övningsminan som är till för att förenkla själva bärgningen. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Särskild övning förband eller SÖF är benämningen på den gångna helgens övning. Befattningsutbildningar var i fokus och för att deltagarna bättre skulle tillgodogöra sig utbildningarna fick de sova inomhus på Kungsholm fort utanför Karlskrona. Stab och tross, det vill säga de som sysslar med samband, sjukvård och kökstjänst fick öva skydd av egen gruppering och befann sig mesta tiden ute på Torhamnsfältet där man övade sig i att hantera olika vapen. Soldaterna i insatskompaniet fördjupade sina kunskaper inom tjänsten som skyddsvakt. Och så övade man även på den för hemvärnsbataljonerna nyligen tillförda uppgiften, minering.

Rullande skjutningar

För några av soldaterna i insatskompaniet var det den första övningen efter genomförd grundläggande militär utbildning. Som soldat i Hemvärnet ska du kunna agera skyddsvakt och med vapen kunna skydda ett objekt. Uppgiften ska kunna lösas även om objektet ligger till sjöss och du själv befinner dig på en gungande båt. Därför kördes insatskompaniets soldater ut med stridsbåt 90 för att skjuta prick på gungande mål i vattnet söder om Bollö i Karlskrona skärgård. Utmanande av fler skäl. Men givande.

Nygamla förmågor

Under helgen har man också övat den nygamla förmågan minering, en nyligen tillförd uppgift till hemvärnsbataljonen. Man gjorde det för första gången hösten 2015 och det föll bra ut så därför går man nu vidare och utbildar fler. Och det går bra, då även ”nygamla” förmågor på det personella planet hittat tillbaka till försvaret. En grupp före detta officerare med bakgrund inom Kustartilleriet och som dessutom haft mintjänst som uppgift valde lägligt att engagera sig inom Hemvärnet förra året. De med sin kompetens inom området tillsammans med kunskapstörstande och engagerade hemvärnsmän har kunnat bidra till det snabba återtagandet.