Blåljusmyndigheter och Försvarsmakten övade tillsammans

Vad händer när ett militärt fordon blir utsatt för ett attentat mitt bland civila fordon? Det var ett scenario som Försvarsmakten, genom hemvärnets 35:e bataljon ville pröva tillsammans med blåljusmyndigheterna i Kronobergs län.

Lotta Dalenius, till vardags avdelningschef på en intensivvårdsavdelning och här, sjukvårdsgruppchef, samverkar med ambulanspersonalen. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
För att kunna evakuerar skadade personer var räddningstjänsten tvungen att klippa bort taket från bilen. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
I bussen fanns många skadade skolelever som på olika sätt fick lyftas ut ur det havererade fordonet. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Det var många besökare på plats och innan momentet startades hann man berätta om förutsättningarna för de kommande händelserna. Foto: Carolina L Nilsson
Räddningstjänstens Marcus Walldén och Anders Thour, Kalmar och Kronobergsgruppen är två av hjärnorna bakom planeringen av momentet förklarar här för skolklasserna och de övriga besökarna vad de kommer att få vara med om. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Därför tog man tillfället i akt att under pågående krigsförbandsövning, KFÖ, genomföra just detta. Scenariot för själva KFÖ:n bygger på att utländsk trupp landsatts på Gotland och hemvärnslarm utfärdats och i led med det fick man en uppgift att skydda en viktig transport som skulle passera ett av de områden man mobiliserat i.

Ett av stödfordonen i den viktiga transporten körde på en mina och en buss full med skolelever blev också drabbad av explosionen. Som följd krockade ytterligare två personbilar i samband med attentatet. SOS-alarm larmades, troligen av någon av de överlevande i bussen och räddningstjänsten kom snart till platsen. Men, det fanns fortfarande attentatsmän på platsen som initialt satte räddningstjänsten ur spel. Den militära styrkan ur Kronobergs hemvärnsbataljon i närheten kallades till platsen för att säkra området och först därefter kunde räddningstjänst, ambulanspersonal och polis börja verka för att rädda liv.

Cirka ett åttiotal personer i form av hemvärnssoldater och befäl, brandmän, ambulanssjukvårdare och poliser samverkade för att få ordning på olycksplatsen. En skolklass gjorde ett utmärkt jobb i att spela skadade.

­­– Denna typ av övning är nödvändig och det visade sig tydligt idag. Det var ett fullt realistiskt scenario som har gett ett antal lärdomar, säger överstelöjtnant Tor Johansson, övningsledare och chef för Kalmar och Kronobergsgruppen, Marinbasen.

På plats fanns även en stor mängd lokala invånare och journalister som dokumenterade och fick uppleva händelsen på plats.