Viktig transport säkert i hamn

De tre korvetterna Karlstad, Härnösand och Sundsvall rör sig sakta framåt genom vågorna i Kattegatt, strax utanför den danska territorialgränsen. Vid horisonten närmar sig passagerarfärjan Stena Jutlandica, som i övningen är en betydelsefull transport. Det är korvetternas jobb att eskortera färjan säkert in i Göteborgs hamn.

Stridsbåtarna från Amfibiebataljonen stod för närskyddet.
Stridsbåtarna från Amfibiebataljonen stod för närskyddet. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten
HMS Karlstad var en av korvetterna i eskorten.
HMS Karlstad var en av korvetterna i eskorten. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

korvetternas jobb att eskortera färjan säkert in i Göteborgs hamn. 

Dagens eskort var en bra symbol för hela syftet med övningen Swenex. Att skydda svensk sjöfart och säkerställa den livsnödvändiga import, och exporten. Ombord på färjans manöverbrygga finns förbindelseofficerare som utgör länken mellan örlogsfartygen och befälhavaren på Stena Jutlandica. Passagerarna ombord är också informerade om övningen.

Korvetterna formerade sig runt färjan för luftförsvar. Fartygschef på korvetten Härnösand är Johan Norlén;

- En av våra huvuduppgifter är att skydda sjöfarten och den här typen av samövningar med rederinäringen hoppas vi blir allt vanligare i framtiden.

Amfibie och flottan tillsammans

När fartygen närmar sig angöringen till Göteborgs skärgård, vid Trubadurens fyr, ändras formeringen och blir smalare. Amfibiebataljonen har säkrat skärgårdsområdet både med soldater iland och med stridsbåtar, som på varje sida står för närskyddet. Snart passerar man under Göta Älvbron och färjan förtöjer enligt tidtabell.

- Det är mycket roligt att Stena line var så positiva till samövningen och tillät oss genomföra den. Vi har dragit många erfarenheter av dagens eskort och då särskilt samövningen mellan sjöstridskrafter och amfibie, säger Magnus Jönsson som är chef för sjöstyrkan.

Swenex fortsätter nu ytterligare sex dygn, varav fyra på västkusten, innan välförtjänt ledighet väntar för soldaterna och sjömännen. Men fram till dess blir det några hektiska dygn i högt tempo med sjöfartsskydd i centrum.