Stort engagemang bidrar till en bra insatsövning

Under Rikshemvärnschefens insatsövning deltog 333:e insatskompaniet ur 33:e hemvärnsbataljonen som en av sju ingående kompanierna. Övningen genomfördes som en krigsförbandsövning i Stockholms skärgård, närmare bestämt i området Berga-Gålö-Hårsfjärden.

Fem soldater vända mot skymd karta uppsatt på en bergvägg.
Kompanichef Jonas Eriksson under övertagande av bevakningsuppgift med överinseende av rikshemvärnschefen Roland Ekenberg. Foto: Bo-Anders Jansson/Försvarsmakten
Fyra soldater bär en bår med ytterligare en soldat på, uppför en backe i ett skogslandskap.
Omhändertagande av skadad soldat. Foto: Bo-Anders Jansson/Försvarsmakten
Soldat med prickskyttegevär bakom en tall med blicken ned mot vattnet.
Prickskytt med uppgift att nedkämpa dykare. Foto: Bo-Anders Jansson/Försvarsmakten
Dykare, till hälften nere i vattnet. Soldat i vattenbrynet.
Fientliga dykare möts under natten av infiltrerad förtrupp. Foto: Bo-Anders Jansson/Försvarsmakten
Soldater på knä runt papper som ligger på marken.
Kompanichef Jonas Eriksson ger order till kompaniet. Foto: Bo-Anders Jansson/Försvarsmakten

Under måndagen, då förberedelser och orderarbete påbörjades, ryckte chefer ur 333:e insatskompaniet in och under onsdagskvällen ryckte kompaniets resterande del in. Direkt efter utgick en rekognoseringsstyrkan mot Berga. Tidig torsdagsmorgon påbörjade huvudstyrkan sin marsch mot Berga, som i Vagnhärad möttes av personal ur Militärregion mitt och militärpolis som i hög fart, men säkert, eskorterade kompaniet in till Berga. Väl på plats påbörjades samarbetet med 281:a insatskompaniet vilken föll ut så väl att uppgiften ”bevaka objekt”, vilket även omfattade att kontrollera inpassering, löstes ut redan klockan 16.00. När Försvarsmaktens insatschef general Göran Mårtensson besökte övningen och fick klart för sig vilka tidsförhållanden som 333:e insatskompaniet löst uppgiften på, blev han imponerad.

Övningsscenariot gav vid handen att Sverige var i krig och att det inom det bevakningsområde som 333:e insatskompaniet ansvarade för fanns fientliga patruller, dag som natt. Tidig lördag morgon beordrade bataljonchefen 333:e insatskompaniet  att ta strandlinjen och avbryta fientlig innästling från havet där fientliga dykare hade landstigit. Under sen eftermiddag avklingade striderna vilket gav kompaniet möjlighet att återhämta och vila. Med revelj söndag morgon klockan 04.00 bröts tältförläggning och förberedelser för återtransport till Eksjö påbörjades.

I soluppgången över Stockholms skärgård och till tonerna av Hemvärnets marsch avslutade rikshemvärnschefen brigadgeneral Roland Ekenberg insatsövningen. Under avslutningen delade rikshemvärnschefen ut sköldar till bland annat 333:e insatskompaniet, vilken mottogs av kompanichefen löjtnant Jonas Eriksson. Strax efter middagstid var kompaniet åter på Ing 2 för att vårda och förrådsställda kompaniet. En väl genomförd insats från alla övade, soldater och hundar, har resulterat i en bra krigsförbandsövning där målen har uppnåtts.