Minering av led, - klart!

Hemvärnsbataljoner i Blekinge övade sjöminering

Sedan några år tillbaka har hemvärnet i Blekinge stridsbåtar. Nu, för första gången, har man använt dem för att öva minering. Båtkompaniets personal kör båtarna och soldater ur insatskompanier sköter arbetet på däck och släpper iväg minorna.

Hemvärnsbataljoner övar minering. Delar ur 36:e hemvärnsbataljonen och 37:e hemvärnsbataljonen övar tillsammans. HMS Bollö med hemvärspersonal plockar genast upp de utlagda övningsminorna.
Hemvärnsbataljoner övar minering. Delar ur 36:e hemvärnsbataljonen och 37:e hemvärnsbataljonen övar tillsammans. HMS Bollö med hemvärspersonal plockar genast upp de utlagda övningsminorna.
HMS Bollö påbörjar direkt bärgningsarbetet. Det går på några sekunder att lägga ut minorna men tar lite längre tid att plocka upp dem. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Hemvärnsbataljoner övar minering. Delar ur 36:e hemvärnsbataljonen och 37:e hemvärnsbataljonen övar tillsammans.
Mineringen är utförd och stridsbåtarna lämnar området.
Efter minorna fällts skyndar sig stridsbåtarna från platsen. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Övningen är en utöver de övningar som redan genomförts i år och den bygger på att öka förmågan att försvara vårt närområde.

– Det var en enkel sak att få ihop det sjuttiotal personer som krävdes för övningen. Vi hade med lätthet kunna få det dubbla, säger Anders Olsson bataljonschef och chef för övningen.

Marinbasen har utbildningsansvar för fyra hemvärnsbataljoner och även under deras årliga krigsförbandsövningar har deltagarantalet varit det största hittills. Övningarna har varit förlagda utanför ordinarie övningsfält och uppgifterna de har ställts inför har liknat de uppgifter de kan komma att behöva lösa om landet skulle befinna sig i ett skymningsläge. Samma scenario ligger som grund även för denna övning.

Landet befinner sig på gränsen till krig. Sabotörer är i farten och hemvärnslarm har utgått. Hemvärnsbataljonerna är mobiliserade och har påbörjat lösa sina uppgifter, bevaka och skydda viktiga objekt. ÖB har på uppdrag av regeringen gett militärregion syd, MR S i order att minera ett särskilt vattenavsnitt. MR S beordrar hemvärnsbataljonerna i Blekinge att lösa uppgiften.

Bataljonsstaben befinner sig på sin stabsplats och leder därifrån ett sammansatt insatskompani som har fått uppgiften att säkra området som ska mineras. Soldater är utspridda på öar och längs kusten i närheten. Från luften spanar ett flygplan från flyggruppen i Kallinge, de har direktkontakt med insatschefen som tillika är bataljonschef. När läget är klart, området säkert och stridsbåtarna radat upp sig får de order att starta.

I jämn fart och på ett visst avstånd från varandra börjar de släppa sina övningsminor av typen F 23. Minan kallas ”rockan” då den har formen av just en rocka. Den är byggd i stealth-teknik vilket gör den svår att hitta. För övningens skull har de en anordning på sig som gör upptagningen lättare, vilken man påbörjar så fort mineringen är gjord. Det är hemvärnspersonalen ombord på HMS Bollö som utför arbetet med att bärga minorna.

Övervakningen av området fortsätter när minorna kommit på plats, nu med syftet att skydda mineringen från röjningsförsök.

– Den nygamla uppgiften flöt på bra, de flesta i Hemvärnet har erfarenhet av hur man jobbade förr, det sitter i ryggraden, säger Anders Olsson.

Det var som sagt enkelt att fylla de rader med befattningar som krävdes för den här övningen men man behöver bli fler. Det finns vägar in för alla i Hemvärnet. Har man dessutom tidigare gjort värnplikten eller jobbat som officer är man mer än välkommen att söka sig tillbaka till Försvarsmakten och Hemvärnet.