En tydlig och trygg ledare

På Sjöstridsskolan pågår just nu en examination av det lite ovanligare slaget. Tolv nyutexaminerade fänrikar som under fem veckor har gått kursen ”Verkanstålighet steg 2” ska nu visa att de kan hantera tänkbara olyckor ombord på ett fartyg. Men det handlar inte i första hand om att täta läckor, hantera bränder eller ta hand om skadade. Framförallt läggs stor vikt vid att kunna leda arbetet ombord när något uppstår.

"Du hade uppsikt över gruppen hela tiden och jobbade på riktigt bra." Rikard Aldén (t.v.) får återkoppling av Tommy Petersson efter sin insats som skadeplatsledare. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Hela tiden uppstår nya bekymmer för deltagarna i kursen. Här har en brand just blivit släckt. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Längst ute på ön Söderstjärna inne på Örlogsbasen i Karlskrona finns ett övningsområde där ett stort antal containrar står uppställda. De fungerar som hela eller delar av ett fartyg. Här utförs många av Sjösäkerhetssektionens utbildningsmoment.

Tommy Peterson är lärare på Sjösäkerhetssektionen. Han berättar att kursdeltagarna hittills har tränat ett antal olika räddningsmoment både i teorin och i praktiken. Men nu under kursens slutövning utsätts de för överraskningsmoment för att visa att de kan tillämpa sina kunskaper.

- Märker vi att gruppen klarar sig bra, lägger vi på svårigheter allteftersom. Det kan vara att flera olyckor kommer i en allt tätare följd eller att vi ber någon i gruppen att agera irrationellt för att göra det svårare för resten.

Läckande skrov

Plötsligt kommer ett anrop att ett fartyg tar in vatten. Fänrik Rikard Aldén från Fjärde sjöstridsflottiljen får uppdraget att leda gruppen som ska täta läckan.

Det gäller att sätta igång arbetet snabbt, observera och analysera om det görs på rätt sätt, tänka om eller planera för nästa steg. Efter ca 20 minuter avbryts övningen och Rikard får återkoppling på sitt agerande.

- Det blev lite av en hönsgård efter ett tag när alla skulle vara med och bestämma, men då fick jag gå in och detaljstyra. Jag hade nog gjort på ungefär samma sätt om jag skulle göra det igen, säger Rickard.

Under tre dagar turas kursdeltagarna om att agera skadeplatsledare och styra arbetet med att hantera kriserna ombord. Det är den roll som de kommer att få när de väl kommer ut på förbanden.

- Det är oerhört viktigt att de är tydliga och trygga i sitt ledarskap, och det är just det vi tittar på under den här slutövningen, säger Tommy Pettersson. De här har pluggat ihop i fyra år och känner varandra ganska väl vid det här laget. När det är blandat med tjejer och killar i en grupp, som här, blir resultatet oftast bättre än om det är bara killar. I det här fallet funkar det riktigt bra, det är en duktig grupp, säger Tommy Petersson.