Chef för Gotlands stridsgrupp klar

Rekryteringen till chef för den nya stridsgruppen på Gotland är klar och det blev Stefan Pettersson som från 1 november tillträder på befattningen.

Stridsvagn på Gotland
Stridsvagn på Gotland
Stridsvagn under förra höstens övning på Gotland Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Enligt försvarsbeslutet för 2016-2020 ska det finnas en stridsgrupp på Gotland, 18:e stridsgruppen. Ett beslut som innebär att försvaret av Gotland ska förstärkas. Skaraborgs regemente i Skövde har uppdraget att rekrytera och utbilda personal till 18:e stridsgruppen som sedan ska tjänstgöra på ön.

Stefan Pettersson, som 1 november ska tillträda som chef för stridsgruppen, är överstelöjtnant med sin militära bakgrund på P 18 på Gotland.  En av de första uppgifterna för Stefan Pettersson blir att vara med i rekryteringen av personal till nyckelpositioner för att kunna planera utbildning och utveckling av förbandet. 2018 ska hela stridsgruppen vara rekryterad, utbildad och på plats på Gotland. Sedan 2006 har Stefan jobbat civilt på ön, där han nu är enhetschef inom Pensionsmyndigheten.