Välkommen till regementets dag i Eksjö den 12 september

Du är varmt välkommen till Göta ingenjörregemente den 12 september klockan 11.00-14.00. Där kommer du att få träffa oss som dagligen arbetar med att göra vårt samhälle tryggare att leva i.

Military training. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten

Förevisningar och utställningsområde

I våra olika utställningsområden på kaserngården kommer du som besökare att träffa vår personal, befäl och soldater, och kunna stifta närmre bekantskap med vår materiel. Vi kommer att visa stora delar av vår fordonspark, brosystem, system för rekognosering och ledning, hundar och ammunitions- och minröjningsmateriel. Under olika förevisningar kommer vi dessutom att visa hur vi löser några av våra uppgifter internationellt såväl som nationellt. Som till exempel ledning, rekognosering, strid, minröjning, övergång av vattendrag och ammunitionsröjning. Det kommer också att finnas möjlighet att åka med i några av våra fordon.

Hemvärnet på plats

Hemvärnet kommer att finnas på plats med traktorgrävare, motorcyklar, Bandvagn PB8 och hundar. Dessutom så firar vi Hemvärnet 75 år. Flera frivilligorganisationer kommer också finnas på plats under dagen.

Veteraner hedras

Som en del i den inledande ceremonin kommer veteraner att hedras och under dagen sker kransnedläggning vid garnisonens gravvård. Veteran och anhörigföreningar medverkar även under resten av dagen.

Veterankväll på mäss Trianon fredagen den 11 september klockan 18.30

Är du som veteran intresserad av att delta, kontakta då vår veteransamordnare Maria Hedbrant på veteransamordnare-ing2@mil.se. 

Träningspass för allmänheten – Military Training original

I samband med regementets dag i Eksjö den 12 september kommer vi erbjuda allmänheten att prova på military training original. Passen som genomförs klockan 11.00 och 13.00 kommer att hålla på i cirka 30 minuter där en av instruktörerna kommer att vara Christian Ericsson. Christian är en av Försvarsmaktens elitidrottare inom multisport och har en befattning som teknisk officer vid Ing 2.  Passen kommer att planeras så att de passar både nybörjare och för den som är lite mer erfaren.