Kadetternas kunskaper och färdigheter kontrolleras

Under de tre första veckorna på officersutbildningen utvärderas kadetternas grundläggande kunskaper och fysiska status för att kunna bedriva verksamhetssäkra övningar i framtiden.

Soldater håller upp del av automatkarbinen framför sig.
Att känna till delarna på en AK5C var en del i kunskapsproven. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Kamouflerade soldater med granris i hjälmarna.
Förberedelse för strid och stridsförflyttningssätt prövade man kunskaperna i. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Två personer i bassäng, den ena med livräddningsring runt sig.
Livräddning var också en del av utvärderingstesterna. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

− Vi skapar oss en bild av den enskilde kadetten och kompaniet. Det ger oss vägledning om hur vi ska lägga upp utbildningen vi genomför. Officersprofessionen är det nya namnet på det som förut hette försvarsmaktstid som är vår del att utbilda på eller det den enskilda ska träna eller öva på, säger kompanichefen för det 223:e kadettkompaniet major Staffan Andersson under en paus vid en station på Berga, där delar av de tre första veckorna är förlagda.

När ett nytt kadettkompani rycker in för att påbörja utbildningen till officer så genomförs under cirka tre veckor en hel mängd övningar, moment och tester för att kunna utröna hur de kadetter som kommer från Försvarsmaktens alla delar, eller direkt från grundläggande militär utbildning eller förberedande officerskurs, ligger till utbildningsnivåmässigt.

Man genomför fälttestet som är två kilometer löpning med stridsutrustning där man bör nå en godkändnivå. Gör man inte det så uppmanas man att träna så man hamnar rätt för sin kommande tjänst. Hinderbanan är också en del där kadetterna både utbildas för att få använda densamma på ett säkert sätt samt bedöms hur de klarar av de olika hindren och med vilken fart.

Ålning medelst hasning

Det genomförs också grundläggande övningar som isärtagande och hopsättande av AK5C och kontroll att kadetterna kan delarnas korrekta namn. Det gås igenom stridförflyttningssätt både teoretiskt och praktiskt. Ålning, ålning medelst hasning med flera andra övas. Under dessa övningar får kadetterna börja truppföra sina kamrater. Kadetterna får också visa vilka kunskaper de har i att maskera sig. Det fina sensommarvädret med lite högre temperaturer än vanligt gör övningarna fysiskt extra ansträngande.

Under dagarna på Berga genomför de också grundläggande brandskyddsutbildning genom att lära sig hur man släcker en brinnande person med filt till att man parvis med slang släcker större brandhärdar. Här genomfördes även tillpassningskontroll av skyddsmask och kontroll av sim- och livräddningsförmågan.

− Viktigt när man släcker en brinnande person med filt är att börja från huvudet och arbeta sig nedåt. Inte tvärtom för då får personen ifråga brandgaserna in i andningsorganen, betonar kapten Robert Mattsson, en av plutoncheferna på kompaniet.

Färdigheterna i skjutning kontrolleras och övas också med inskjutning, grundläggande övningar och kompetensprov. Timme efter timme skjuts det liggande, knästående och stående.

− Jag är relativt nöjd av den nivå på vilken kompaniets kunskaper ligger. De bådar gott inför framtiden. Både på Karlberg och sedan i deras yrkesroll, avslutar kompanichefen Staffan Andersson.