Tränar för fred

70 år efter krigsslutet övar Försvarsmakten i form av P 7, K 3 och Helikopterflottiljen i Skåne. Syftet med övningen är helt enkelt att bli samövade och förfina sin förmåga att föra strid. Slutmålet är att bibehålla vår, Sveriges, demokrati och fred.

Normandie, Mercouf Foto: Janne Bohman / Försvarsmakten
Normandie, Omaha Foto: Janne Bohman / Försvarsmakten
Nutid - Pansarterrängbil 360 under spaning Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
soldatrek. Foto: Ronnie Hammar/ Försvarsmakten
RG 32 på väg mot nya uppgifter Foto: Ronnie Hammar/ Försvarsmakten

Mellan den 2 maj till den 8 maj kapitulerar samtliga tyska trupper i Europa. De segrande makterna delar upp Europa i väst och öst. Det så kallade ”kalla kriget” inleds. Något som vi, världen inte upplevt tidigare. Sedan dess har ett antal internationella och nationella kriser med etniska resningar, terrorangrepp ställt helt nya krav på hur Försvarsmakten agerar och utvecklas. 

På övningen i Skåne manövrerar förbanden effektivt med stöd av helikoptrar och CAS, Close Air Support moment som förenklat innebär är att från marken dirigerar flygplan för att får stöd i sin strid. Något som både P 7 och K 3 kan.

Sverige har sedan krigsslutet varit en aktiv deltagare i försöken att bibehålla demokrati, fred och rättvisa genom att delta i olika fredsinsatser både för Europa, världssamfundet och FN.

 För att kunna försvara Sverige och vårt land samt stödja FN och EU krävs övningar och samförstånd. I Skåne denna dag, lördag, pågår en större övning mellan P 7 med 71:a bataljonen och K 3 med 311:e skvadron med stöd av bland annat Helikopterflottiljen. Drygt 1500 människor deltar. Övningen pågår under nästan en vecka med ett innehåll från förflyttningar till anfallsstrid med olika problemställningar. Övningen utvärderas och bedöms så att alla delar kan förbättras och på så sätt bli effektivare och fungera i större sammanhang såväl nationellt som internationellt. Att träna tillsammans som Försvarsmakten gör i Skåne mellan olika förband, ger också nya infallsvinklar och förfinar stridsteknik. Deltagande förbanden har till exempel olika erfarenheter från både lokala miljöer, övningar och internationella missioner där förflyttning i fordon sker på lite olika sätt. Vilket sätt som är bäst utvärderas och diskuteras efteråt för att hitta den optimala framrycknings sättet för olika situationer.  Under helgen pågår även ett flertal KFÖ, krigsförbandsövningar för Hemvärnet.

Att träna flera förband och delar såsom i Skåne denna vecka ger en robusthet i systemet som inte kan åstakommas på något annat sätt. Det förbereder förbanden för olika nationella och internationella situationer. Samövningar ger också möjlighet för chefer att se ett direkt resultat av sina beslut på plats och möjlighet att träna sin förmåga att agera. Soldaterna är bra och de inser att det är en nödvändighet att träna med hänsyn till utvecklingen i vårt närområde.