Flygenheten

Flygenheten, FlygE, är Försvarsmaktens centrum för UAV, Unmanned Aerial Vehicle, och fallskärmstjänst. Inom fallskärmstjänst handlar uppgiften om att både fälla människor och fälla last. Båda delarna hanteras och utvecklas av FlygE.

Foto: Niclas Ehlén/Combat Camera/Försvarsmakten
Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten
Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten
Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten
Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten

UAV erbjuder Försvarsmakten möjlighet att överblicka stora operationsområden i realtid på ett säkert och tryggt sätt. Styrkan med systemen är att markförband får rörliga bilder och kan på så sätt planera förflyttningar och insatser. Försvarsmaktens UAV-system är främst följande tre: Svalan, Korpen och Örnen. De förstnämnda är mindre syskonsystem som har många likheter i hantering men har olika flygtider och räckvidd. Örnen är större och kräver ett större antal människor i hantering. Styrkan är räckvidd och flygtid.

Uppgiften för FlygE är att skapa UAV-system med utbildad personal som är redo för insats. FlygE är Försvarsmaktens kompetenscentrum för UAV och fallskärmstjänst.

.

Livregementets husarer - K 3
Fakta Livregementets husarer - K 3
  • Förkortning: K 3
  • Ort: Karlsborg
  • Personal: 600
Så har vi räknat