Försvarsmaktens överlevnadsskola (FÖS)

På K 3 finns Försvarsmaktens överlevnadsskola. Skolan ansvarar för och att utveckla och utbilda Försvarsmaktens personal inom Personnel recovery, PR.

Foto: Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten

PR innefattar allt från individuell överlevnad till enheters gemensamma kraft att komma så helskinnade tillbaka som möjligt från en militär operation utomlands där man blivit avskild från sina egna förband. Detta sorterar under samlingsbegreppet SERE, (Survival, Extraction, Resistance, Evasion).

Skolan utbildar även instruktörer för svenska Försvarsmakten. Skolan har ett internationellt erkännande och flera länders försvarsmakter inom EU gästar de olika utbildningarna. Årligen genomför skolan en kortare utbildning för svenska journalister som kan komma att arbeta i olika krisområden.

Livregementets husarer - K 3
Fakta Livregementets husarer - K 3
  • Förkortning: K 3
  • Ort: Karlsborg
  • Yrkesofficerare: 256
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 267
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 289
  • Civilanställda: 50
  • Reservofficerare: 246
Så här har vi räknat