Försvarsmaktens överlevnadsskola (FÖS)

Försvarsmaktens överlevnadsskola (Fös) är en av K 3:s enheter. Skolan är försvarsmaktsgemensam med ansvar för att utveckla och utbilda Försvarsmaktens personal inom Personnel Recovery, PR.

Personnel recovery är en del i Försvarsmaktens överlevnadsskola verksamhet.
Personnel recovery är en del i Försvarsmaktens överlevnadsskola verksamhet.
Foto: Försvarsmakten
Försvarsmaktens överlevnadsskola utbildar instruktörer i vinteröverlevnad.
Foto: Försvarsmakten

Funktionen Personnel Recovery syftar till att undsätta personal som mot sin vilja blivit isolerade från den egna enheten och är i behov av hjälp från det egna förbandet eller av understöd från en eller flera andra militära enheter.

Undsättning av isolerad personal är en prioriterad uppgift för Försvarsmakten. Försvarsmakten har en operativ och moralisk skyldighet att skydda och undsätta militär och civil personal ingående i en operation om de blivit isolerade, oavsett var på konfliktskalan och i vilket land eller operationsområde de befinner sig.

För att kunna verka och ytterst undsätta och återinföra personal i organisationen krävs att Personnel Recovery-funktionen är integrerad, övad och tränad i staber och förband samt att personalen är utbildad inom funktionsområdet Survival, Evasion, Resistance och Extraction (Sere).

Fös utbildar framförallt personal med högre risk att bli isolerade men även Sere-instruktörer för övriga förband samt stabspersonal inom PR-funktionen.

Skolan har ett internationellt erkännande och flera länders försvarsmakter gästar de olika utbildningarna. Årligen genomför skolan även en kortare utbildning för svenska journalister som kan komma att arbeta i olika krisområden.

Fakta Livregementets husarer - K 3
  • Förkortning: K 3
  • Ort: Karlsborg
  • Personal: 650
Så har vi räknat