Inget är starkare än en frivilligs själ

Hemvärnssoldaterna har årliga krigsförbandsövningar. Tiden är fyra eller åtta dagar per år för bevaknings- respektive insatssoldater. För att hålla kunskaperna i trim har man också andra övningar. Det ställer alltså personalen upp på utöver ordinarie övningstid. Detta visar på det stora engagemang som utmärker hemvärnsförbanden. Alla vill helt enkelt bli så bra som möjligt på det de ska kunna.

Anders Avebring tillbringar gärna en helg i Horssjön
Anders Avebring tillbringar gärna en helg i Horssjön Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Kulsprutan görs klar
Kulsprutan görs klar Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten

Det är i slutet av februari på Horssjöns skjutfält några mil norr om Karlstad. Den antydan till vår som kunde skönjas i Karlstad finns inte här i den höglänta terrängen. Snön ligger kvar i skogen men det är inte så kallt som det kan vara här vintertid. Denna helg utbildas i skyddsvaktstjänst och skjutning med kulspruta och granatgevär. Kapten Mathias Johansson, verksamhetsledare för Värmlandsbataljonen är med som säkerhetsansvarig.

Egna instruktörer

-Den här helgens övning står kompanierna själva för, berättar Mathias. Det är deras egna befäl som är instruktörer. Vi från Örebro-Värmlandsgruppen är med för att sköta säkerheten, fixa materiel, ammunition och fordon. Jag tycker det är bra att man fått ihop femtio personer till en sådan här helg med kompletteringsutbildning.

Hemvärnsförband har kapacitet att kunna utbilda själva. Det har växt fram under en tid när man utbildade instruktörer och allt eftersom förde ut mer ansvar för att leda övningar till hemvärnsbefälen. Det är stora fördelar med detta system. Befälens kunskaper ökar när de ska göra övningsplaner och förberedelser, och de måste läsa på för att kunna det de ska lära ut. Omvänt får truppen större förtroende när de ser att de har befäl som kan sina saker.

Horssjön är värmlänningarnas eget övningsfält. Det ligger fyra mil norr om Karlstad. Fältet var hotat av nedläggning när omliggande regementen avvecklades. Nu har det blommat upp på nytt och flera enheter använder fältet. Det är förnämligt för Värmlandsbataljonen att kunna använda där det är relativt nära till folk. Ändå är det tjugo mil till orterna längst bort. Värmland är stort.

Överste på besök

Chefen för K 3, överste Dag Lidén passar på att besöka Horssjön på lördagen. Han är nöjd med vad han sett.

- Framförallt har jag sett engagerade instruktörer, avrundar Dag Lidén. Jag har sett väldigt motiverade hemvärnssoldater som ägnar en helg åt samhällsengagemang. Det har varit bra övningar på lämplig nivå både vad gäller vapentjänst och huvudtjänsten som är skyddsvaktsrelaterat. Det jag har sett är precis det jag har förväntat mig av hemvärnet, stort, brett och djupt engagemang. Sen har jag sett ett väldigt bra övningsfält igen. Här finns mycket kapacitet.