Gemensam försvarsplanering för stöd och skydd av samhället

Chefer från olika delar av Försvarsmakten i fyra av våra län samlades under ett par dagar för att planera och träna för hur vi bäst skyddar och försvarar vårt land.
– Nu när vi har en regional ledning, Militärregion Väst , har det blivit ännu tydligare för oss i hemvärnsförbanden hur vi ska planera och lösa våra uppgifter, säger Leif Wetterlid som är en av hemvärnsbataljoncheferna som var med på övningen i Halmstad.

Uppdelade i grupper var deltagarna ute för att diskutera lösningar för olika typer av uppgifter. Foto: Torbjörn Svahn/Försvarsmakten

Före jul gav chefen för Militärregion Väst, MR V, order till förbanden inom sitt område och nu var det dags för uppföljning. Under ett par dagar i Halmstad samlades personalen från MR V, beredskapshandläggare, utbildningsgrupper från regementen inom regionen tillsammans med bataljons- och kompaniledningar från hemvärnsförbanden. Förutom ledning och uppföljning arbetade man med styrningar för hur olika uppgifter ska lösas.

– Återkopplingen är viktigt för att vi ska säkerställa att vi och förbanden har exakt samma uppfattning om uppgiften de fått, säger Agne Gustafsson som är planeringschef på MR V.

Övningen genomfördes i Halmstad som är den sydligaste delen av MR V:s ansvarsområde. Total var det cirka 160 personer som deltog. Förutom återkoppling på ordern arbetade man med styrningar för hur typuppgifter ska lösas.
– Vi går ut i fält och diskuterar olika alternativ för hur olika uppgifter ska lösas. Det handlar inte om att hitta ett sätt att ”inta kullen” utan vi ska skapa en gemensam bild av hur uppgiften löses beroende på vad det är för syfte vi har med att ”inta kullen”, berättar Torbjörn Svahn insatsledare för MR V som var en av dem som var med på övningen.

– För oss på hemvärnsbataljonerna blir det väldigt tydligt ner till enskild soldat om vad vi har för uppgift i det nationella försvaret, säger Leif Wetterlid som höll med övriga deltagare om vikten av att samlas och överföra kunskaper och erfarenheter mellan förbanden.

– Vi har en viktig uppgift att samordna bland annat hemvärnsförbanden i regionen (Värmlands-, Örebro-, Västra Götalands- och Halland län) för vår försvarsplanering och stöd till samhället. Dessa dagar är unika och vi har ett tydligt fokus på de uppgifter riksdag och regering ytterst har ställt, säger chefen för MR V Fredrik Ståhlberg.