Första dykningarna

Röjdykareleverna har nu varit igång i drygt två månader med sin utbildning. Den första tiden på Berga fokuserade på vattenvana och att bygga upp den fysiska styrkan i och under vattnet. Man har nu gått vidare till nästa utbildningssteg, som genomförs i Karlskrona, där man börjar lära sig dykutrustningen.

Allt ifrån djupmätare till hur länge man varit under vattnet måste dykaren hålla reda på.
Allt ifrån djupmätare till hur länge man varit under vattnet måste dykaren hålla reda på. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten

Olika smågrupper om tre dykare, två elever och en instruktör, rör sig i utomhusbassängen på DNC, Dykeri och Navalmedicinskt centrum. Bassängen är grund, runt 1,5 meter djup just nu, även om det går att reglera. Solen skiner men det blåser kallt och vattentemperaturen är bara några plusgrader. Instruktörerna pratar och ger hela tiden eleverna små tips och rättar dem när något blir fel. Dykning är fullt av noggranna rutiner som ska följas in i minsta detalj, allt för säkerhetens skull. På bassängkanten står löjtnant Alexander Rinaldo, som är kurschef för denna del av utbildningen.

- Det som eleverna tränar nu är att vara avvägd. Med det menar vi att kunna ligga och sväva i vattenvolymen utan att behöva göra simrörelser hela tiden. Det är mycket viktigt för en röjdykare då händerna behöver vara fria för olika arbetsuppgifter, exempelvis hantera en kamera eller olika verktyg.

Anledningarna till att man börjar träna på grunt vatten är flera. Naturligtvis är det enklare att instruera och utbilda när instruktören kan stå på botten, men den viktigaste anledningen är att det är just i grunt vatten det är svårast att vara avvägd.

- Klarar man att vara avvägd i grunt vatten, nära vattenytan, så klarar man det även på djupt vatten.

Från luft till gasblandning

Till en början dyker eleverna med luftaggregat som liknar de som civila luftdykare använder. I nästa steg av utbildningen går man över till röjdykarapparaten som är mer komplicerad och där man dyker med en gasblandning som tillåter djupare dyk.

Utbildningen blir nu alltmer intensiv och praktiska dykövningar varvas med teoretisk utbildning i den fina och nybyggda anläggning som finns på DNC. Fri uppstigning från 18 eters djup och olika övningar i bassäng är andra moment som väntar de närmaste veckorna.

Sista steget efter delen i Karlskrona är djupa dykningar i Skredsvik på västkusten innan examen i början av september.