Minering och minröjning i decemberkalla vatten

I ett bitande decemberväder kastade minröjningsfartygen HMS Sturkö, HMS Vinga och HMS Ulvön loss idag för extra övningstid till sjöss. Under fyra dygn ska man öva i södra Östersjön. Bakgrunden till övningen går att hitta i de extra medel som förra regeringen sköt till, med anledning av sin bedömning om en försämrad säkerhetspolitisk situation i närområdet.

Pipan på 40 millimeterspjäsen stryks med fett för att bättre stå emot den salta och fuktiga miljön till sjöss.
Pipan på 40 millimeterspjäsen stryks med fett för att bättre stå emot den salta och fuktiga miljön till sjöss. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

- Det här blir nog den sista större övningen som vi genomför före jul. Totalt sett har vi varit mycket till sjöss under det gångna året, säger Patrik Mattsson som är fartygschef på HMS Ulvön.

Under året har divisionen bland annat övat i Oslofjorden med norska marinen, letat minor från världskrigen i lettiska vatten, övat tillsammans med andra nationer i storövningen Northern coasts och naturligtvis övat nationellt med bara svenska deltagare.

Mineringar skyddar svenska intressen

Den kommande övningsveckan består av en blandning av moment. Naturligtvis är fartygets huvuduppgift, att söka efter minor och oskadliggöra dessa, en av dessa. Andra delar är artilleriskjutningar, ubåtsjaktövningar samt olika sprängövningar, och inte minst att själv fälla minor. Patrik Mattson är, förutom fartygschef, chef över hela styrkan till sjöss under övningen:

- Att kunna fälla egna minor i viktiga leder för att skydda svenska intressen  och något som är viktigt att öva på, för att i ett skarpt läge kunna göra det snabbt.

Moderna minor är mycket avancerade och kan aktiveras av många olika faktorer. Ett fartyg som trycker vattnet framför sig, det ljud som fartygets propellrar och maskiner alstrar samt den magnetiska förändringen som fartygets metalldelar skapar, är bara några av de faktorer som minan kan upptäcka. Minor är ett mycket billigt och effektivt vapen tack vare sina avancerade sensorer och stora sprängkraft.

Minröjningsfartygen kan alltså både fälla egna minor men också röja fientliga minor. Båda dessa förmågor är viktiga och kommer att övas under den kommande veckan.