Militärövning i Stockholm 7-8 november

Den säkerhetspolitiska situationen i närområdet har försämrats. Riksdag och regering har på ett tydligt sätt understrukit allvaret i det förändrade omvärldsläget. Försvarsmakten har därför tilldelats 100 miljoner kronor för ökad förbandsverksamhet och beredskap 2014.

Under både fredagen och lördagen kommer militär personal vara synlig lite varstans i centrala Stockholm. Arkivbild från en tidigare övning. Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten

− Det innebär att vi kan öva mer och därför genomför vi bland annat en beredskapsövning i Stockholm, med början imorgon fredag, säger överste Christer Tistam, chef för Livgardet och även chef för övningen.

Övningen inleds på morgonen fredagen den 7 november och avslutas på kvällen lördagen den 8 november. Cirka 600 personer deltar i övningen och kommer att synas över stora delar av Stockholm – såväl till fots som i olika militära fordon.

− En av de viktigaste uppgifterna för förbanden i Mälardalen är att skydda rikets huvudstad och det är viktigt att vi får öva vår förmåga att verka i Stockholm, säger Christer Tistam.

Övningen samordnas mellan Livgardet, Ledningsregementet och Militärregion Mitt i syfte att öva förmågan att förstärka skyddet av samhällsviktig infrastruktur och verksamhet.

Förflyttning mellan objekt

Transport av förband och fordon kommer att ske från Enköping och Kungsängen mot olika delar av Stockholm på fredag morgon. Livgardets Livbataljon marscherar till fots från Lidingövägen till centrala Stockholm under förmiddagen. Förflyttning kommer att ske mellan olika objekt under fredag och lördag, vilket innebär att militär personal blir synlig på flera håll.
Under lördagen kommer en ledningsplats med bland annat stridsfordon att finnas uppställd vid Stadshuset. Där finns det möjlighet för media och allmänhet att samlat få svar på frågor.

Efter lunch på lördagen kommer en fordonstransport att genomföras från södra Stockholm till Värtahamnen. Inga gator kommer att spärras av men trafiken i Stockholm kommer att påverkas under vissa tider.