Militärpoliser jagar högskolepoäng i juridik

Högar med böcker och tentamina kantar vägen mot en karriär som militärpolis. Ett 40-tal soldater från olika delar av landet har kommit till Livgardet i Kungsängen för att läsa militärpolisprogrammet. Kring Lucia kan de stå till tjänst som militärpoliser i Försvarsmakten.

Under kriminalteknikpassen lär sig eleverna bland annat att ta fram fingeravtryck.
Under kriminalteknikpassen lär sig eleverna bland annat att ta fram fingeravtryck. Foto: Mihai Saulescu/Försvarsmakten

Nyanlända elever vandrade genom regnet till inskrivningen för att första veckan få en introduktion i begreppet militärpolis, samt vad som förväntas av eleverna under den en termin långa utbildningen. Många blev aningen överraskade över den hög av litteratur som ska plöjas igenom under utbildningen.

Uppstartsveckan innehöll presentation av militärpolisprogrammet, kursens upplägg, målbild och en längre självpresentation av eleverna, men även kontroll av förkunskapskraven som exempelvis att man klarar av Försvarsmaktens fysiska standard, FM FysS, och kompetensprov på pistol.

– Militärpolisens arbete är inte att sätta fast folk som gjort fel utan målet är att förebygga brott genom att stödja chefer och beslutsfattare i Försvarsmakten, inledde Håkan Adén, chef för Försvarsmaktens militärpolisenhet, FM MPE, utbildningen.

Livgardet och FM MPE är så kallat funktionsansvariga för militärpolistjänsten. Det innebär bland annat att förbandet driver utbildning och utveckling av militärpolistjänsten, samt att de har bemanningsansvar för militärpolisbefattningar i förband som är på insats utomlands. Idag tjänstgör militärpoliser i Natos mission i Afghanistan och den nyinsatta FN-missionen i Mali.

Representanter från Linnéuniversitetet i Växjö presenterade den juridiska delkursens upplägg och det administrativa runt detta med registrering av högskolepoäng med mera. Totalt 12 högskolepoäng kan eleverna tillgodogöra sig efter juridikstudierna med godkända tentamen.

– Militärpolisprogrammet är en akademisk yrkesutbildning och innehållet är detsamma som poliseleverna läser på Polishögskolan men ni kommer att göra det komprimerat under en termin, säger LG Johansson, ansvarig för kursen och polisutbildningen i Växjö.

Skillnaden är att de praktiska inslagen som till exempel (polis)bilkörning, akutsjukvård, vapenhantering samt konflikthantering med självskydd som ingår i polisutbildningen har skalats bort från militärpolisprogrammet eftersom anställda i Försvarsmakten redan har detta som ett naturligt inslag i sin roll som soldat och officer.

– Annars är det i stort sett samma kurs som poliseleverna läser, med undantag från lite annan lagstiftning för just militärpolisen, avslutar LG Johansson.

Första veckan avslutades med teambuilding, att gruppvis lösa vissa teoretiska uppgifter i Stockholm med omnejd utan hjälp av egna fordon eller elektroniska hjälpmedel. Därefter genomfördes en utvärdering av uppstartsveckan, som dessutom är den första i sitt slag på militärpolisprogrammet.

Så här in på den fjärde veckan har allvaret börjar med juridikstudierna och redan nästa vecka ska första tentamen klaras av. Parallellt med juridikstudierna har även kriminalteknikpassen kommit igång och målet med allt detta plus mer därtill är att alla 38 elever examineras för att bli militärpoliser kring Lucia.