Hårt arbete och logistik

Hårt arbete och massor med logistik, det har varit nödvändiga ingredienser för att Försvarsmaktens stöd till brandbekämpningen i Västmanland skulle fungera. Militärregion Mitt har samordnat Försvarsmaktens insats och kontakterna med andra myndigheter och aktörer. Bland de som bidrog till logistiken till Försvarsmaktens insats fanns Hemvärnet, Trängregementet, F21 och FMLOG.

20140804 RAMNÄS
En stor skogsbrand har brutit ut i Västmanland och räddningstjänsten får stöd från bland annat Försvarsmakten.
Foto: Lt Marcus Åhlén/Combat Camera/Försvarsmakten
BILDEN ÄR FRI FÖR PUBLICERING ELLER VISNING UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT FULLSTÄNDIG BYLINE ANGES.
20140804 RAMNÄS
En stor skogsbrand har brutit ut i Västmanland och räddningstjänsten får stöd från bland annat Försvarsmakten.
Foto: Lt Marcus Åhlén/Combat Camera/Försvarsmakten
BILDEN ÄR FRI FÖR PUBLICERING ELLER VISNING UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT FULLSTÄNDIG BYLINE ANGES.
Släckningsarbetet vid skogsbranden krävde hårt arbete och logistik. Foto: Marcus Åhlén/ Försvarsmakten

– Röjningsmateriel, motorsågar och brandkläder har gått åt. Helikoptrar, flygplan, lastbilar och andra fordon har behövt drivmedel och flygfotogen och vi körde dit med det varje dag, berättar Håkan Wedin från FMLOG:s Servicecenter i Uppsala.

Förråd behövde öppnas, hemvärnet behövde sin materiel. För att leda insatsen behövdes sambandssystem och för att orka arbeta behövde personalen mat och dryck.
– Den första perioden körde vi ut stridsportioner, berättar FMLOG:s vakthavande befäl Thomas Magnusson. Men snart ordnades avtal med restauranger och andra civila leverantörer. I hela organisationen har det funnits en väldig vilja att hjälpa till.
– Flera av våra drivmedelsförare inställde sig så fort de hörde vad som höll på att hända. De bröt semestrar och helgledighet berättar FMLOG:s Håkan Wedin. Utan vår erfarna och kunniga personal som ställt upp och arbetat så hängivet hade det inte fungerat så bra som det gjorde.