Myndigheter samverkar på djupet

Försvarsmakten har sedan urminnes tider haft olika kategorier av dykare där alla kategorier besitter unika kompetenser som bidrar till Försvarsmaktens operativa effekt. Det är allt ifrån underrättelseinhämtning till att röja ammunitionseffekter under ytan.

Roger Kjear, har dykutbildning sedan länge, han gjorde värnplikten på dåvarande Kustartilleriregementet i Vaxholm, (KA1) som mindykare, under året 1985-86 Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Dykningen skedde från polisens ordinarie arbetsplattform, det vill säga polisens anpassade stridsbåt Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Kim Settergren ger några instruktioner till poliskollegorna Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

I dag finns det fem kategorier av dykare i Försvarsmakten, attackdykare, amfibiedykare, arbetsdykare, fältarbetsdykare och röjdykare. På Amfibieregementet utbildas och tjänstgör attackdykare och amfibiedykare. Förbandet har lång och gedigen erfarenhet av dykning och delar gärna med sig av kunskaperna, inte minst till andra myndigheter såsom till exempel polisen.

Ökad operativ effekt

För cirka två år sedan, utbildade sjöpolisen i Stockholm egna dykare för att effektivisera deras operativa arbete med att bland annat att hitta försvunna personer och utreda olyckor i den marina miljön. Tidigare var sjöpolisen beroende av dykare från nationella insatsstyrkan, kustbevakningen eller brandförsvaret för att fullt ut kunna lösa uppgifter kopplade till den marina miljön.

Då det var och fortfarande är, en stor efterfrågan på dykande personal, blev det ofta långa väntetider på att få fram dykare för att till exempel bärga föremål eller att omhänderta en drunknad person. Att vänta på dykare från andra håll fördröjde i vissa avseenden det polisiära arbetet. Med egna dykare går allting både smidigare och snabbare.

Poliserna utbildades av brandförsvarets dykinstruktörer, men har under olika perioder tillbringat tid på Amfibieregementet tillsammans med förbandets dykare för att få än mer dykutbildning och träning.

– Dykpersonalen på Amfibieregementet har stor erfarenhet och breda kunskaper så det känns riktigt bra att kunna samverka och få kompletterande utbildning och träning här på Berga. Att samverka är för oss viktigt för vår fortsatta utvekling som dykare. Sedan vi fick kompetensen, har vi haft en hel del uppdrag där vi bland annat har sökt efter försvunna personer i vattnet, som vi också har hittat. Att vi nu har egna dykresurser har skyndat på vissa utredningsarbeten, och länet och myndigheten har ytterligare en bra resurs, sa Roger Kjear, en av dykarna

Kapten Kim Settergren som är Amfibieregementets dyköverledare, ledde utbildningen tillsammans med amfibiedykaren Stefan Lindbom. Olika moment övades, såsom till exempel hur man på ett bra och rutinmässigt sätt kan genomföra sök efter föremål på botten, vilket är en ofta förekommande uppgift för polisens dykare. Under dagarna på förbandet vidareutbildade sig dessutom dykarna till att få behörighet att jobba på 40 meter, mot tidigare 30 meter.

Samverkan mellan myndigheterna var över för den här gången. Den kommer att fortsätta inte bara inom dykning utan även inom andra områden. Samverkan är utvecklande och viktig för båda myndigheterna.