Stridens alla pusselbitar

Försommargryning i Skåne. Det är vindstilla och klarblå himmel, men långt ifrån tyst. Flera hundra soldater är på väg norrut i tunga bepansrade fordon. Man har av underrättelsetjänsten fått veta att fienden planerar att gå in i och ta kontroll över Åhus hamn, för att säkra förstärkning av trupp sjövägen. Förbanden som deltar i övningen Sydstorm har som mål att grusa dessa planer och lägger snabbt södra Skåne bakom sig. Som ett pärlband genom det öppna landskapet dundrar kolonnen fram – rakt mot fienden och en oundviklig konfrontation.

Christoffer Simonsson ser till att bataljonchefen kan leda striden därifrån han vill, skyddad. Foto: Samuel Pardon/Försvarsmakten

En av de absoluta nyckelpersonerna i det som utspelar sig är överstelöjtnant Jonas Nilsson, chef för skyttebataljonen som har i uppgift att med alla medel hindra fiendens framfart. Han åker i ett av ledningsfordonen i kolonnen och är såklart en dyrbar last. Det vet inte minst soldaterna som skyddar honom.

- Han och hela bataljonsledningen är viktiga, och det är ju det mest ärofyllda uppdraget att ansvara för deras framkomlighet och säkerhet, säger Christoffer Simonsson som är chef för Jonas Nilsson fordon.

Även om uppdraget som Christoffer och hans besättning har är lite speciellt är de själva väldigt ödmjuka. De lyfter fram att hela bataljonen, både vad gäller personal och utrustning, är i världsklass. Nyckeln till framgång är en utbredd tävlingsanda, alla vill vara bäst. En inställning som kommer att dras till sin spets i den strid som nu närmar sig.

Ta Rinkaby

Konfrontationen är plötslig. Strax utanför samhället Rinkaby, norr om Åhus,  möter man fienden. På väldigt kort tid händer sedan en rad saker. Ordrar ges ut och verkställs. För en utomstående betraktare tycks det totala kaoset råda. Flera av de tiotals ton tunga fordonen ger full gas och river upp tjocka dammoln. Ljudet från motorerna dränks när takskyttarna ger eld. Någonstans i terrängen leder överstelöjtnant Nilsson striden, och han gör det bra. Skyttebataljonens anfall är kraftfullt och man lyckas trycka tillbaka fienden norrut, bort från Åhus, bort från den eftertraktade hamnen. Men operationen har också kostat. Flera soldater är sårade och behöver snabbt transporteras bort från stridsområdet för att kunna få vård.

Helikopter till undsättning

Väster om Åhus är Nordic Battlegroups helikopterresurser grupperade. Två finska och två svenska helikoptrar står i beredskap. När larmet om de sårade kommer in har delar av de svenska besättningarna precis slagit sig ner i skuggan för att ta igen sig efter den senaste flygningen.

- Casevac! Casevac!, ropar en röst i radion.

På ett ögonblick samlas piloter, skyttar och tekniker runt den stora kartan i huvudtältets briefingrum. Stämningen går från uppsluppen till fokuserad.

- Vi flyger in lågt för att undvika att vara alltför sårbara, säger en av piloterna och visar färdvägen med fingrarna.

Han vet att uppdraget är farligt. ”Casevac” innebär att från stridens hetta evakuera de skadade och så fort som möjligt lämna över dem till kvalificerad sjukvård. Målet är att befinna sig i stridsområdet så kort tid som möjligt. In och ut. Snabbt.

Efter genomgången dröjer det inte många minuter innan helikoptrarna lättar. I formation flyger de sedan fram till upphämtningsplatsen. Medan den ena går ned och hämtar upp de skadade skyddar den andra från luften. Skyttarna sveper över landskapet med sina kulsprutor. På marken lastar stridssjukvårarna in de sårade unga killarna på golvet. Så snart låshaspen på dörren klickat i lyfter helikoptern och svänger skarpt åt höger. Den stiger snabbt och lägger sig i formation med eskorten igen. I ilfart flyger de sedan mot fältsjukhuset.

Strid i världsklass kräver sjukvård i världsklass

Den svenska sjukvårdskjedjan är känd för att vara bra. Oerhört bra. Det brukar i andra försvarsmakter runt om i världen sägas att svenska soldater överlever skador som få andra hade gjort. Kompetensen och faciliteterna på det fältsjukhus där de sårade nu lämnas av är exceptionell. Här finns möjlighet till allt från laboratorianalyser till att genomföra avancerade kirurgiska ingrepp. För den enskilde soldaten är det en viktig pusselbit att känna sig trygg i att omhändertagandet om något går fel håller hög klass. Det har man tagit fasta på i Nordic Battlegroup.

- Absolut, är man trygg med sjukvårdskjedjan kan man fokusera fullt på sin uppgift, säger NBG:s informationschef major Rickard Wissman.

I kombination med tävlingsandan som Christoffer Simonsson vittnade om är det sannolikt denna trygghet som bäddat för framgången vid Rinkaby. I den vunna terrängen har ingenjörstrupperna nu börjat minera för att skydda de egna förbanden, och för att fördröja fienden om ett motanfall skulle komma. I skymningen råder åter lugnet i och utanför Åhus. Hamnen är säkrad.

Och de sårade soldaterna? Ja, de klarade sig. Tack vare sina kamrater, helikopterbesättningarna och sjukhuspersonalen.