Stresstest sätter fartygsbesättning på prov

En olycka kommer sällan ensam, säger talesättet. Men när det handlar om en STEAM-övning ombord på ett örlogsfartyg, då kan man kallt räkna med att en olycka absolut aldrig kommer ensam. Under några svettiga timmar till havs får fartygsbesättningen utstå ett stresstest bestående av en mängd incidenter, alla väl planerade och iscensatta av STEAM-teamet, marinens egna ”sabotörer”.

Rökdykare på väg in i byssan där ett stekbord fattat eld. Utrymmena är trånga och när liv står på spel är det viktigt att agera rätt i alla lägen. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Sjömannen är kopplad och väntar in jollen med den skadade besättningsmannen som fallit över bord. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Bortfall av radarsignaler ställer till det även inne i stridsledningscentralen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Dennis Hällje, chef för STEAM-enheten, tar en paus mellan inspelen ombord på HMS Karlstad. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Vid brand ska brandutrustningen snabbt på trots att det är trångt ombord. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Ett kylaggregat har slutat att fungera och maskinisterna överlägger hur problemet ska lösas. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Besättningen övar så verklighetstroget som möjligt. Här har en besättningsman fått ett fingerat hjärtstillestånd och sjukvårdspersonal markerar att HLR måste sättas in. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Varje besättningsman ombord på ett fartyg ska veta hur hon eller han ska agera i sin roll. Det finns rutiner för de allra flesta situationer.  Men ibland uppstår situationer där läget är lite utöver det väntade och vanliga, då det gäller för fartygsbesättningen att verkligen vara på tå och hålla huvudet kallt. För att testa att verksamheten fungerar under sådana omständigheter utsätts fartyget och besättningen för fiktiva men väldigt verklighetstrogna påfrestningar som måste hanteras.

Några av alla deltagare i övningen Swefinex 14 har haft som uppgift att besöka de övande fartygen och testa besättningens kapacitet genom att iscensätta ett antal olyckor och incidenter ombord. Detta samtidigt som fartyget ska lösa sina ordinarie övningsuppgifter till havs. Dessa personer utgör ett så kallat STEAM-team. STEAM står för Sea Training Evaluation Method, eller fartygsträning till sjöss.

Haverier, bränder och läckage

Den här gången är det ett stor test som ska genomföras. Det innebär att 15 personer kliver ombord och rent utsagt ställer till det för besättningen, som inte har en aning om vad den kommer utsättas för.

Fartyget har varit till sjöss några timmar när den första olyckan i testet inträffar. Det är förstemaskinister som fallit över bord. Strax är en gummijolle i vattnet och maskinisten kan plockas upp. Väl ombord tas han omhand av sjukvårdare, tillika kockarna ombord. Två man ur STEAM-teamet iakttar och för hela tiden noggranna anteckningar över allt som sägs och görs.
Inte långt senare hörs någon larma för brand. Ett elfel har gjort att stekbordet i byssan har börjat brinna och tjock rök väller ut i gångarna. Återigen är det STEAM-teamet som är i farten och med hjälp av rökmaskiner och sminkade besättningsmän blir scenariot otäckt likt en katastrof. Rökdykare lokaliserar branden, söker av det rökfyllda området och hittar där en medvetslös person längst inne i byssan. Sjukvårdarna får en ny kollega att ta hand om och mässen får fungera som provisoriskt sjukrum.

Slutkörda och svettiga

Och så löper det på under några timmar. Kommunikationsutrustningen slås ut, en vattenledning springer läck, en fientlig granat slår hål på skrovet utan att detonera och måste säkras samtidigt som hålet måste lagas, det blir tryckfall i ett kylaggregat och så vidare. När STEAM-gänget blåser av sin övning har besättningen hanterat ett 20-tal incidenter, små som stora.

Givetvis ligger det ett långt planeringsarbete bakom STEAM-testerna. Vad som testas beror dels på hur besättningen har klarat olika moment i tidigare tester samt vad förbandets ledning anser att man vill utsätta besättningarna för.

- Det vi vill se är bland annat om rutiner hos besättningen sitter, hur ordergivningen fungerar och hur man löser situationer under stress, säger Dennis Hällje, chef för STEAM-enheten.
Vi kör identiska scenarier på alla fartyg av en klass. På så sätt kan vi se om ett problem är genomgående och beror på ett systemfel över alla fartyg. Är det bara är en av fartygsbesättningarna som haft bekymmer, ja då kanske det är just de som behöver se över sina rutiner.

Åtgärder för förbättring

Direkt efter övningen går STEAM-inspektörerna igenom de olika incidenterna med besättningen som får direkt återkoppling på hur de hanterat varje situation.

- När vi är klara skriver vi en sammanfattande rapport som lämnas över till fartygschefen. Han eller hon avgör sen vilka åtgärder som behöver göras för att hantera liknande situationer bättre om det händer igen, säger Dennis.

- Det bästa med det här jobbet är att se resultatet av allt förarbete som vi lägger ner. Och att vi hittar de rätta utmaningarna för fartygen. Vi är ju inte här för att stjälpa, utan för att hjälpa, säger Dennis Hällje.