Minor inte enda hotet

Open Spirit har varit en återkommande övning för svenska minröjningsfartyg under närmare 20 år. Geografiskt har dessa operationer ägt rum i Baltikum och i år var operationsområdet beläget i anslutning till Irbensundet, utanför Lettlands kust. I dessa farvatten fälldes en synnerligen stor mängd sjöminor under de två världskrig som rasade under 1900-talets första hälft. I området kring Irbensundet beräknas tiotusentals minor ha fällts. C-stridsmedel, som senapsgas, finns också i området.

En av alla de minor som hittades, oskadliggörs.
En av alla de minor som hittades, oskadliggörs.
En av alla de minor som hittades, oskadliggörs. Foto: Stefan Åkerberg/Försvarsmakten

Flera olika sätt att oskadliggöra minor

HMS Vinga har under de två veckor som gått, hittat en av de många minlinjer som finns belägna i området. Här hittades sju tyska minor som skulle störa ryska sjöstridskrafter. Dessa har oskadliggjorts på ett antal olika tillvägagångssätt berättar Jan-Ola Lindvall, som är fartygschef på HMS Vinga:

- Oftast används en mindre sprängladdning som placeras tätt intill minan med hjälp av en undervattensfarkost som  försiktigt manövreras mot minan. När laddningen väl är på plats avfyras denna med en akustisk signal från fartyget.

Kosterfartygen är även utrustade med en så kallad Sea Fox, en självgående farkost som manövrerar sig till den mina som skall röjas. När den väl är i vattnet tar det inte många minuter tills den lokaliserat minan. Under Open Spirit hittade HMS Vinga en mina där Sea Fox ansågs vara lämplig att insätta. Resultatet blev lyckat. Vinga har under övningen även haft ett bra samarbete med röjdykare från Skredsvik, som hjälpt till med röjningen av minor.

Mycket stridsgas har dumpats

Sjöminor kan tyckas vara ett skrämmande vapen, som spridit skräck i alla tider, men kanske är det så att det finns ett hot som kan anses vara farligare än minorna.

I Östersjöns djup finns dumpningsområden där kemiska vapen kan återfinnas, ett exempel är senapsgas. Detta är ett mycket elakt vapen som i allra högsta grad, trots alla dessa år på botten, kan var mycket farligt om det skulle komma i kontakt med människor.

- Ett tänkbart scenario är att fartygets undervattensfarkost kommer i kontakt med gasen under ett av sina uppdrag i djupet och tar med sig detta upp. Det går inte att värja sig mot alla eventualiteter, men vi har en välövad beredskap om något sådant skulle ske, säger Jan-Ola Lindvall.

Fartygets besättning övar sig därför på ett sådant scenario. Med rätt utrustning, som skyddsmask, rätt klädsel och rätt rutiner kan risken minimeras att även fartyget påverkas. Under Open Spirit har inga incidenter rapporteras gällande kemiska vapen, tack och lov.

Kvar ytterligare någon dag utanför lettiska kusten

De fyra fartygen, HMS Trossö, Vinga, Ulvön och Sturkö är kvar utanför den Baltiska kusten ytterligare någon dag trots att Open Spirit är slut. Fartygen ska öva tillsammans med Natos stående minröjningsstyrka, MCM Standing Group One, efter regeringsbeslutet som togs den 22 maj. Denna styrka står i beredskap om det på någon plats runt om i världen skulle behövas minröjningsenheter. Om några dagar är är fartygen tillbaka i Karlskrona och på Berga och kan se tillbaka på en mycket lärorik period till sjöss.