Tufft och intensivt

Övningarna i Hanöbukten har fortsatt den gångna veckan. En sorts bana är uppbyggd, där fartygen löser olika uppgifter vid olika stationer. Genom att olika fartygstyper gör samma uppgifter kan man lära av varandra. Även vädret har varit utmanande under veckan, med starka vindar och sjögång.

Beredd att möta hotet.
Beredd att möta hotet. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten

- Det har varit en mycket bra övningsvecka. Alla fartygets förmågor har egentligen genomlysts och vi har övat både mot motståndare under vattnet, på ytan och i luften, säger Patrik Mattsson som är fartygschef på minröjningsfartyget HMS Ulvön.

Många olika övningar

Att tidigt på året öva upp förmågan på rena stridsmoment är något som efterfrågats av besättningarna länge. Därför har stridsbanan byggts upp, där fartygen använder sina vapensystem både mot bogserade luftmål och ytmål. På varje fartyg åker instruktörer med, som utsätter besättningarna för olika tester. Testerna består i att hantera skador på fartyget, bränder ska släckas, tekniska system slutar att fungera vilket tvingar fram reservmetoder, och mycket, mycket mera.

Mitt i prick

Minröjningsfartyget HMS Ulvön lyckades dessutom skjuta ner det skjutmål som bogseras i en vajer bakom ett flygplan och som ska efterlikna ett flygplan eller en inkommande robot. Granaterna som passerar målet mäts och man får ett kvitto på att de träffat. Att skjuta ner det i vattnet är i sig inte målsättningen, men visar ändå på precision.

- Extra roligt att just vi sköt ner målet. Oftast är det korvetterna som har ett mer avancerat luftförsvar som lyckas med bedriften, men den här gången var det ett minröjningsfartygi, avslutar Patrik Mattsson.