En flytande mack

Vid hög fart förbrukar korvetterna en hel del bränsle. Att då inte behöva gå flera timmar in till kaj för att bunkra, sparar mycket tid. Där kommer stödfartyget HMS Trossö in i bilden. Hon kan nämligen föra över bränsle till andra fartyg via slang ute till sjöss.

Med olikfärgade skyltar går kommunikationen snabbt och utan missförstånd mellan fartygen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Kasttåget är första förbindelsen mellan fartygen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Slangen matas ut från Trossö. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Överföringen av dieseloljan övervakas. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Ombord på korvetten ansluts bränsleslangen i fören. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
De olikfärgade hjälmarna talar om vad man ansvarar för. På så sätt går arbetet snabbt och säkert. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Den militära benämningen är RAS, Replenishment At Sea och kräver noggrannhet och sjömanskap. Två fartyg som manövrerar nära varandra kan innebära faror för personalen om något går fel, trots noggranna säkerhetsregler. Den variant som används i svenska marinen heter RAS Astern, vilket innebär att det bunkrande fartyget kör akter om Trossö när hon får påfyllning.

Fullt upp

Idag är det en hektisk dag för HMS Trossö. Tre fartyg ska bunkra eller öva bunkring. Dagens andra kund är korvetten HMS Sundsvall. En lina kastas över till Sundsvall. Därefter läggs bunkerslangen ut i vattnet bakom Trossö och tas ombord på Sundsvall. På Trossös däck bär alla olikfärgade hjälmar, varje färg betyder ansvar för en viss del och alla kan snabbt se vem som ska göra vad. Däckstjänstledare Tobias Johansson är chef för arbetet med bunkerslangar och tampar som ska över till Sundsvall:

- Vi är till sjöss för att stödja stridsfartygen, så det är roligt att ha mycket att göra som idag.

 Kommunikationen mellan de båda fartygen sker med hjälp av olikfärgade skyltar, där olika färger och rörelser betyder olika saker. Det går snabbt och risken för missförstånd minskar.

Slangen kopplas in på Sundsvall och bränslet börjar föras över. HMS Trossös skyddsbefäl Lars Jansson övervakar trycket och hur mycket bränsle som förts över. Skulle något gå snett och dieselolja riskerar att hamna i vattnet, stoppas överföringen omedelbart.

Efter en stund är dieselbrännoljan överförd och Sundsvall lämnar för att förflytta sig till nästa övning.

- Vi har en del nya besättningsmedlemmar, så det här var nyttig träning avslutar Tobias Johansson.