Viktor sköt ner målet

Runt de fyra korvetterna som intagit en formering för att möta lufthot cirklar två flygplan. Ett av dem börjar störa korvetternas radar samtidigt som det andra dyker ner mot fartygen med två bogserade skjutmål bakom sig. Chefen för luftförsvarsövningen bestämmer vilket av fartygen som ska bekämpa ”sjömålsrobotarna”.

Med en knapptryckning avfyras granaterna från korvetten. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Viktor Tornerhjelm har jobbar som luftförsvarsbefäl i tre år. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Målflygplanen är av typen Learjet. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
"Korven" är mer avancerad än man kan tro. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Pjäsen riktas med bland annat radar. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Luftförsvarsövningen som just startat har hög svårighetsgrad. De båda civila flygplanen från Saab Nyge Aero är specialiserade på att träna Försvarsmakten i luftförsvar och hyrs in vid just dessa tillfällen. Genom att skicka ut stark radiosändning som stör fartygens radaranläggningar får man svårare att låsa pjäserna på de bogserade målen.

Mer avancerat än man kan tro.

Målen är i sig mer avancerade än vad man kan tro vid en första anblick. Kallade ”korvmål” av sin avlånga form innehåller de sensorer som mäter och skickar över data om hur nära de skjutna granaterna passerar. Granaterna innehåller inte den stridsladdning som skarpa har, utan är bara en metallklump. De är gjorde för att vara billigare att använda än de avancerade skarpa granater som kan programmeras för avsett mål. Efteråt utvärderas skotten och fartygens luftförsvarsofficerare får en uppfattning om hur man presterat.

 

Målet sköts ner.

Det snabbaste kvittot på att man skjutit bra, är naturligtvis om man träffar mitt i prick och skjuter ner själva målet. Just det lyckades luftförsvarsbefäl Viktor Tornerhjelm med. En granat ur en välriktad salva fick korvmålet att hamna i Östersjön.

- Jag har lyckats att skjuta ner målet en gång tidigare men det är lika roligt varje gång, säger Viktor.

 

Hur undviker man då att skjuta ner målflygplanet?

- Vi börjar inte skjuta förrän målflygplanet passerat över fartyget. På så sätt är det bara de bogserade målen, flera hundra meter bakom flygplanet som är i riskområdet, avslutar Erik Öhrn som är fartygschef på HMS Nyköping.