"Fäll"

Sprintarna är lossade, de fyra hjulen börjar sakta komma i rullning. Viktlösheten slår in för att gå vidare i ett plask. Minan är fälld och börjar sakta sjunka till botten. Nu börjar jakten på att oskadliggöra den.

De skarpa övningsminorna lyfts ombord. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Swenex 13:2 är den sista övningen för året. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Seafoxen lyfts för att placeras i sjösättningsläge. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Metallställningen släpper ner den torpedliknande Seafoxen i vattnet. Seafoxen styrs sedan från fartygets stridsledningscentral till minan för att i nästa steg oskadliggöra sig själv samt minan. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Minröjningsfartyget HMS Koster är i ett område där övning med skarpa minor är tillåten. Ett moment i övningen Swenex 13:2 är att fälla och oskadliggöra minor.

­I stridsledningscentralen styrs undervattensfarkosten Rov M2. Inga fönster existerar och ljuset är alltid detsamma, dovt på gränsen till mörkt. Sonaroperatören petar på sin joystick och ansiktet sveper mellan två skärmar. Sakta börjar undervattensfarkostens kamera urskilja något som tidigare endast visade en grönblå sörja. Målet, att identifiera minan, känns inte lika avlägset längre. Minpositionen är nu fastställd och Rov M2 börjar styras tillbaka till HMS Koster.

– Spänningen kanske inte är densamma som när vi letar minor i ett skarpt läge, vilket vi ofta gör. Men viljan att finna och röja minan är fortfarande lika stark, säger Jakob Bider. Han jobbar som sonarbefäl och är den personen som just styrt undervattensfarkosten till den eftersökta minan.

Minan, som är en förankrad kontaktmina av modell F31, användes flitigt under andra världskriget och är ett vanligt förekommande bland de 50000 minor som fortfarande gömmer sig på Östersjöns botten.

Ombord förbereds en annan typ av undervattensfarkost, en Seafox. Den används för att oskadliggöra förankrade kontaktminor och återanvänds inte eftersom den sprängs tillsammans med minan.

Spänningen ökar och koncentrationen är på topp. Det verkar vara bland den mer populära delen av röjningsarbetet som inom kort stundar. Seafoxen hänger nu i en kran utanför fartygets skrov, en knapp trycks in och Seafoxen dyker ner i vattnet. Den styrs in mot minan och inom kort ska minan vara oskadliggjord.

Fler skarpa övningsminor kommer gå samma öde till mötes under övningen. Swenex 13:2 pågår fram till den 12 november. Mer artiklar om övningen kommer att presenteras löpande.