Losskastning för Swenex del två

Imorgon kastar sjöstridskrafterna loss, från både Berga och Karlskrona, för årets sista större övning - Swenex 13:2. Som namnet antyder är det den andra övningen under namnet Swenex som går av stapeln under 2013. Under en dryg veckas tid övar minröjningsfartyg, korvetter, stödfartyg och flera andra fartygstyper i södra, mellersta och norra Östersjön.

Undervattensfarkost sjösätts ifrån minröjningsfartyget HMS Ulvön 2011-10-19. Platsen är Karlskrona skärgård.
Undervattensfarkost sjösätts ifrån minröjningsfartyget HMS Ulvön 2011-10-19. Platsen är Karlskrona skärgård.
Sjösättning av undervattensfarkost under minröjning. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Nyköping deltar i övningen Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
ADENVIKEN 20100605.Fcdr Amiral Jan Thörnqvist är den som på plats leder EUNAVFOR:s marina insats. Amiralens arbetsplats finns ombord HMS Carlskrona där han och hans multinationella stab verkar för att ständigt försöka nyttja de flyg och fartygsresurser som finns på bästa sätt...Foto: Sgt Nicklas Gustafsson Försvarsmakten/Combat Camera
Jan Thörnqvist är marininspektör Foto: Niclas Gustavsson/Försvarsmakten

Övningen är i grunden en rent nationell övning, med tidigare enbart svenska deltagare, men i år deltar för första gången Finland med minutläggaren Uusimaa. I den ledningsstab som finns på HMS Trossö kommer också en finsk officer att jobba.

- Marinen har en vision om att i framtiden sätta upp en gemensam Finsk-Svensk marin styrka för krishantering. Därför är det både viktigt och välkommet att finska marinen deltar. Idag är dessutom båda nationernas mariner så små att vi måste hjälpas åt för att i vissa fall få ett bra övningsutbyte, säger marininspektör Jan Thörnqvist.

Många olika förmågor kommer att övas under Swenex, bland annat olika vapeninsatser och skjutningar, samverkan mellan sjöstridskrafter och helikopter, sjöövervakning, ubåtsjakt och minröjning. Dessutom tränas ledningen av de olika fartygen från marintaktisk chef ända ner till enskilt fartyg, via stridsgruppsledning. Som de flesta andra övningar är denna uppdelad i en fas där varje fartyg följer ett förutbestämt schema med övningar, och en fas med ett påhittat scenario där fartygen ska agera på olika händelser.

De flesta övningsmomenten kommer att äga rum söder om Blekingekusten och i Stockholms södra skärgård. Swenex 13:2 avslutas tisdagen den 12 november. Flera artiklar om övningen kommer att publiceras här på webbplatsen.