Ubåtsjakt i Hanöbukten

Ett av de viktigaste momenten att öva under Swenex är ubåtsjakt. I Hanöbukten övar just nu flera korvetter med att enskilt, och tillsammans, agera mot ubåtshot. En av dem är korvetten av Visbyklass, HMS Nyköping.

Torpeden lämnar korvetten på sin färd mot ubåten. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Samarbete framför sonarskärmen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Släpsonaren bogseras på det bästa djupet för att hitta ubåten. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Två ubåtsjaktofficerare i diskussion. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Östersjön anses som ett mycket svårt ställe att jaga ubåt. Anledningarna till detta är flera, ett grunt hav med mycket varierande djup kombinerat med en skiftande salthalt och temperatur, gör att ljudvågorna från sonaren har svårt att upptäcka ubåten. Istället för att gå raka vägen, böjs de av.

- Idag ser dock förhållandena ganska bra ut, säger sonarbefälet Thomas Pettersson. Temperaturen, och därmed ljudhastigheten, är nästan densamma, från ytan och ner till botten, vi kallar det för isoveli, berättar Thomas. 

Även om ljudförhållandena är gynnsammare idag är det ingalunda enkelt. Svenska ubåtsbesättningar är duktiga och vet hur man gör det svårt för de jagande fartygen. I stridsledningscentralen jobbar Elin Svensson och Jens Olsson med att hitta det rätta ekot bland många andra. Efter en stunds arbete upptäcks ubåten och de olika fartygen skickar över positionen till varandra.

 

Lyckade skott

HMS Nyköping har flera olika sonarer, en skrovfast som sitter monterad på kölen och en släpsonar som dras bakom fartyget på det lämpligaste djupet är de man använder oftast. De skickar ut ljudpulser som ska studsa mot ubåtens skrov, komma tillbaka och presenteras på skärmen.

Denna dag är en viktig dag för andre ubåtsjaktofficer på HMS Nyköping, Linus Andersson. Som nyutbildad ska han som examensprov skjuta två ubåtsjakttorpeder på ett korrekt och säkert sätt. Allt ska ske under överinseende från sin mer erfarna kollega Andreas Larsson.

Nyköping får ett bra skjutläge, luckan öppnas och torpeden lämnar tuben med hjälp av tryckluft. Via en tunn koppartråd skickar torpeden över information till fartyget på väg mot ubåten. Det går också att skicka nya kommandon till torpeden, om ubåten skulle manövrera. Båda torpedskotten går bra och torpeden anfaller ubåten flera gånger. Av säkerhetsskäl är de båda separerade i djup under övningar, torpeden träffar alltså inte ubåten som i ett skarpt läge utan passerar över eller under.

En lättad Linus

Linus Andersson är påtagligt lättad efter torpedskotten:
- Det var lite stressigt, särskilt med alla åskådare i stridsledningscentralen. Men det var kul och allt gick som jag tänkt mig det.

Efter torpedskotten blåses en ballong upp i torpedens nos, den flyter upp till ytan och kan bärgas av torpedbärgaren HMS Pelikanen. På så sätt kan den återanvändas. HMS Nyköping och de andra fartygen i styrkan fortsätter sina övningar till sjöss, årets sista större övning håller på till den 13 november.