Begränsat helikopterstöd

De senaste veckornas skogsbränder har satt Försvarsmaktens helikopterverksamhet i mer än full sysselsättning. Efterfrågan på stöd i släckningsarbetet runt om i landet bemöts så långt det bara är möjligt men är nu utnyttjade till bristningsgränsen.

Helikopterflottiljen håller utbildning för att förbereda för eventuella skogsbränder i sommar.
Helikopterflottiljen håller utbildning för att förbereda för eventuella skogsbränder i sommar.
Brandsläckning med helikopter. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Hittills under 2018 har Försvarsmakten lämnat stöd enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO, vid 42 tillfällen, varav 27 var stöd vid brandbekämpning. Vid 19 av dessa tillfällen beviljades även stöd med helikopter.

– En av Försvarsmaktens deluppgifter är att stödja det civila samhället. Det gör vi gärna, men våra resurser är också begränsade. Dessutom är alla besättningar inte utbildade på att flyga med vattentunna och vattenbomba. Och nu har vi hamnat i ett läge där både personal och materiel måste återhämta. Det vill säga vår förmåga att lämna stöd är begränsat en tid framöver, säger Miguel Riera, chef för Försvarsmaktens operativa ledningscentral.

Lagen om skydd mot olyckor medger heller inte att Försvarsmakten sätter helikopterbesättningar i beredskap. Myndigheten stödjer samhället på begäran och med de resurser som finns tillgängliga där och då.