Skogsbranden utanför Sala

se filmen om Försvarsmaktens stöd i släckningsarbetet

Under den gångna veckan har flera skogsbränder rasat runt om i Sverige. Vid flera tillfällen har Försvarsmakten bistått räddningstjänsten med hemvärnspersonal, helikoptrar, sjukvårdsgrupper, räddnings-, röjnings- och reparationspersonal samt fjärrstyrda luftfartygssystem i släckningsarbetet.

Se filmen
Släckning av skogbranden i Västmanland. Foto: Anton Thorstensson och Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

En skogsbrand får stora konsekvenser. Förutom timmervärde och ödeläggelse utgör branden fara för boende i närområdet. Regeringen har gett Försvarsmakten uppgift att med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället och andra myndigheter vid behov. Under den senaste veckan har flera skogsbränder rasat runtom i Sverige och Försvarsmakten har stöttat i ett flertal av dem.

En av de största bränderna har skett i Broddbo utanför Sala. Sedan måndagen den 4 juni har Försvarsmakten stöttat i släckningsarbetet med 60-70 personer dygnet runt. Personal från tre hemvärnsbataljoner, helikoptrar från Helikopterflottiljen, räddnings-, röjnings-, och reparationspersonal från Luftstridsskolan, sjukvårdsgrupper från Ledningsregementet och fjärrstyrda luftfartygssystem från Skaraborgs regemente har bistått räddningstjänsten i kampen mot lågorna.
– När man har en skogsbrand är det mycket fysiskt arbete. Man måste dra fram slang flera kilometer för att få fram vatten. Det kräver fysiskt arbete och det är våra soldater duktiga på, säger Jaak Kallak, militär insatschef.

Släckningsarbetet har dessutom stundtals försvårats på grund av det varma vädret, brist på regn och inte minst kraftiga vindar som gör att elden får större spridning. Ett antal bostäder i närheten har under veckan fått evakueras.
– Människor har en viss förmåga att krama sina hus och ägodelar och om man lämnar evakueringen upp till dem kan det vara för sent innan man inser att det är för sent att lämna, säger Jaak.

Klicka på bilden ovan för att se Försvarsmaktens film om släckningsarbetet utanför Sala.