"Stolt över mina medarbetares insatser"

Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef Urban Molin besökte tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist i dag Ljusdal där flera myndigheter och organisationer arbetar med brandbekämpning.
– Jag är djupt imponerad över hur alla bidrar och stolt över mina medarbetares insatser, sa Urban Molin.

Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef Urban Molin besökte tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist Ljusdal där flera myndigheter och organisationer arbetar med brandbekämpning.
Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef Urban Molin besökte tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist Ljusdal där flera myndigheter och organisationer arbetar med brandbekämpning.
Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef Urban Molin besökte tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist i dag Ljusdal. Båda berättade att de är imponerade över personalens arbete med brandbekämpningen. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef Urban Molin besökte tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist Ljusdal där flera myndigheter och organisationer arbetar med brandbekämpning.
Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef Urban Molin besökte tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist i dag Ljusdal. Båda berättade att de är imponerade över personalens arbete med brandbekämpningen. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef Urban Molin besökte tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist Ljusdal där flera myndigheter och organisationer arbetar med brandbekämpning.
Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef Urban Molin besökte tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist i dag Ljusdal. Båda berättade att de är imponerade över personalens arbete med brandbekämpningen. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

De båda besökte det utrymda samhället Kårböle och Öjeforsens kraftverk där personalen berättade hur de arbetar med begränsningslinjer och förebyggande brandbekämpning.

– Jag är väldigt imponerad över det arbete som både Försvarsmakten, räddningstjänsten och övrig personal gör samt det engagemang de har, sa Peter Hultqvist under den gemensamma pressträffen.

Urban Molin berättade att Försvarsmakten sedan den 21 maj på begäran från räddningsledare har stöttat samhället med brandbekämpning enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

– Det är ett omfattande stöd som vi har lämnat. Hemvärnet har stått för huvuddelen av stödet och det har även varit med helikopterverksamhet. Sedan när situationen har förvärrats har vi fått fler frågor om stöd. För närvarande har vi tio olika brandinsatsområden som Försvarsmakten befinner sig på, sa Urban Molin.

Förutom att peka på Hemvärnet som en viktig del i arbetet nämnde Urban Molin särskilt sin uppskattning för personalen som bland annat jobbar med drivmedelsförsörjning och livsmedel.