Trädfällning och röjning – en del av släckningsarbetet

Hemvärnet är en viktig spelare i släckningsarbetet runt om i Sverige och löser olika typer av uppgifter. Mikael Lorentzen från 24:e hemvärnsbataljonen har hjälpt till med trädfällning och röjning runt byn Kårböle i Hälsingland.
– Vi har röjt en körväg för skogsmaskiner och deras gödseltankar, säger Mikael som tillhör 24:e hemvärnsbataljonen.

Hemvärnet har flera grupper utplacerade längs begränsningslinjerna där de löser olika uppgifter. Från släckning till postning av pumpar eller stöd i röjning för framkomlighet. Här sker röjning och fällning av träd runt en plats längs Ljusnan som används av gödselspridare för påfyllning av släckvatten.

Runt byn Kårböle i norra Hälsingland rasar tre stora skogsbränder. Byn är sedan en vecka tillbaka evakuerad och släckningsarbetet pågår febrilt mot elden med samlade förmågor från olika myndigheter, frivilliga samt tillrest räddningstjänst från flera europeiska grannländer. Brandområdena är indelade i tre olika sektorer där man försöker isolera elden inom så kallade begränsningslinjer. Förutom att hindra vidare spridning så är det särskilt viktigt att hålla elden borta från orten Kårböle samt viktig infrastruktur.
Hemvärnet har flera grupper utplacerade längs begränsningslinjerna där de löser olika uppgifter. Från släckning till postning av pumpar eller stöd i röjning för framkomlighet. Här sker röjning och fällning av träd runt en plats längs Ljusnan som används av gödselspridare för påfyllning av släckvatten.

Runt byn Kårböle i norra Hälsingland rasar tre stora skogsbränder. Byn är sedan en vecka tillbaka evakuerad och släckningsarbetet pågår febrilt mot elden med samlade förmågor från olika myndigheter, frivilliga samt tillrest räddningstjänst från flera europeiska grannländer. Brandområdena är indelade i tre olika sektorer där man försöker isolera elden inom så kallade begränsningslinjer. Förutom att hindra vidare spridning så är det särskilt viktigt att hålla elden borta från orten Kårböle samt viktig infrastruktur.
Träden fälls för att släckmaskinerna skall kunna ta sig fram i skogen och fylla på vatten. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Hemvärnet har flera grupper utplacerade längs begränsningslinjerna där de löser olika uppgifter. Från släckning till postning av pumpar eller stöd i röjning för framkomlighet. Här sker röjning och fällning av träd runt en plats längs Ljusnan som används av gödselspridare för påfyllning av släckvatten.

Runt byn Kårböle i norra Hälsingland rasar tre stora skogsbränder. Byn är sedan en vecka tillbaka evakuerad och släckningsarbetet pågår febrilt mot elden med samlade förmågor från olika myndigheter, frivilliga samt tillrest räddningstjänst från flera europeiska grannländer. Brandområdena är indelade i tre olika sektorer där man försöker isolera elden inom så kallade begränsningslinjer. Förutom att hindra vidare spridning så är det särskilt viktigt att hålla elden borta från orten Kårböle samt viktig infrastruktur.
Träden fälls för att släckmaskinerna skall kunna ta sig fram i skogen och fylla på vatten. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Hemvärnet har flera grupper utplacerade längs begränsningslinjerna där de löser olika uppgifter. Från släckning till postning av pumpar eller stöd i röjning för framkomlighet. Här sker röjning och fällning av träd runt en plats längs Ljusnan som används av gödselspridare för påfyllning av släckvatten.

Runt byn Kårböle i norra Hälsingland rasar tre stora skogsbränder. Byn är sedan en vecka tillbaka evakuerad och släckningsarbetet pågår febrilt mot elden med samlade förmågor från olika myndigheter, frivilliga samt tillrest räddningstjänst från flera europeiska grannländer. Brandområdena är indelade i tre olika sektorer där man försöker isolera elden inom så kallade begränsningslinjer. Förutom att hindra vidare spridning så är det särskilt viktigt att hålla elden borta från orten Kårböle samt viktig infrastruktur.
Träden fälls för att släckmaskinerna skall kunna ta sig fram i skogen och fylla på vatten. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Hemvärnet har flera grupper utplacerade längs begränsningslinjerna där de löser olika uppgifter. Från släckning till postning av pumpar eller stöd i röjning för framkomlighet. Här sker röjning och fällning av träd runt en plats längs Ljusnan som används av gödselspridare för påfyllning av släckvatten.

Runt byn Kårböle i norra Hälsingland rasar tre stora skogsbränder. Byn är sedan en vecka tillbaka evakuerad och släckningsarbetet pågår febrilt mot elden med samlade förmågor från olika myndigheter, frivilliga samt tillrest räddningstjänst från flera europeiska grannländer. Brandområdena är indelade i tre olika sektorer där man försöker isolera elden inom så kallade begränsningslinjer. Förutom att hindra vidare spridning så är det särskilt viktigt att hålla elden borta från orten Kårböle samt viktig infrastruktur.
Träden fälls för att släckmaskinerna skall kunna ta sig fram i skogen och fylla på vatten. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Mikael Lorentzen arbetar som ställföreträdande gruppchef vid 24.hemvärnsbataljon (Livgardet). Klockan är strax efter 18:00 på kvällen och han har precis hjälpt till med trädfällning och röjning vid en plats som används till vattenpåfyllnad för gödselspridare (gödselspridare dragna av traktorer är effektiva släckmaskiner). Han är inne på sin 18:e vakna timme sedan hans grupp varit aktiva ute i området sedan klockan ett på natten. Snart ska han återvända till Färila för några timmars återhämtning.

Runt byn Kårböle i norra Hälsingland rasar tre stora skogsbränder. Byn är sedan en vecka tillbaka evakuerad och släckningsarbetet pågår febrilt mot elden med samlade förmågor från olika myndigheter, frivilliga samt tillrest räddningstjänst från flera europeiska grannländer. Brandområdena är indelade i tre olika sektorer där man försöker isolera elden inom så kallade begränsningslinjer. Förutom att hindra vidare spridning så är det särskilt viktigt att hålla elden borta från orten Kårböle samt viktig infrastruktur.
Mikael Lorentzen från 24:e hemvärnsbataljonen har hjälpt till med trädfällning och röjning runt byn Kårböle i Hälsingland. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Gödselspridare används, med stor effektivitet, för att släcka bränder. Här längs vägen mellan Kårböle och Lassekrog.

Runt byn Kårböle i norra Hälsingland rasar tre stora skogsbränder. Byn är sedan en vecka tillbaka evakuerad och släckningsarbetet pågår febrilt mot elden med samlade förmågor från olika myndigheter, frivilliga samt tillrest räddningstjänst från flera europeiska grannländer. Brandområdena är indelade i tre olika sektorer där man försöker isolera elden inom så kallade begränsningslinjer. Förutom att hindra vidare spridning så är det särskilt viktigt att hålla elden borta från orten Kårböle samt viktig infrastruktur.
Gödselspridare fungerar som effektiva släckmaskiner. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Runt byn Kårböle i norra Hälsingland rasar tre stora skogsbränder. Byn är sedan en vecka tillbaka evakuerad och släckningsarbetet pågår febrilt med hjälp av personal från olika myndigheter, frivilliga samt tillrest räddningstjänst från flera europeiska länder.

Mikael Lorentzen som är ställföreträdande gruppchef vid 24:e hemvärnsbataljonen är inne på sin 18:e vakna timme och ska snart återvända till Färila för några timmars vila.

– Vi har varit igång med arbetet lite av och till från klockan ett i natt, berättar han.  

Gödselspridare som dras bakom traktorer eller skogsmaskiner fungerar som effektiva släckmaskiner. Men för att släckmaskinerna skall kunna ta sig fram i skogen och fylla på vatten behöver Mikael Lorentzen och hans grupp arbeta med trädfällning och röjning.  

Detta är dock bara en del i det viktiga arbetet som hemvärnsgrupperna genomför.

– Vi gör allt från att dra slang till att fälla träd och hjälpa till med matleveranser, säger Mikael Lorentzen.

Brandområdena är indelade i olika sektorer där elden försöker isoleras inom så kallade begränsningslinjer. Förutom att hindra vidare spridning är det särskilt viktigt att hålla elden borta från orten Kårböle samt viktig infrastruktur.

Visningsbild för Youtube-film. Endast för användning i detta syfte.
Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten