Försvarsmakten stödjer vid skogsbranden i Värmland

Under lördagen bröt en skogsbrand ut mellan Björneborg och Bäckhammar söder om Kristinehamn. Försvarsmakten stödjer räddningstjänsten i släckningsarbetet med både personal och en helikopter.

Cirka 20 personer ur 19:e och 20:e hemvärnsbataljonen bistår räddningstjänsten i släckningsarbetet.

Under söndagen ansluter en Helikopter 16 från Helikopterflottiljen för att vattenbegjuta branden.