Militära insatschefer drar slutsatser från Hälsingland

Försvarsmaktens stöd till brandbekämpningen i Hälsingland är omfattande och kommer vara så ytterligare en tid. Men redan nu kan man dra vissa slutsatser, det konstaterar Görgen Karlehav och Roberto Gonzalo från Militärregion Mitt som båda agerat som Militära Insatschefer (MIC) vid branden i Hälsingland.

Skogsbrand i Hälsingland
Görgen Karlehav, Militär insatschef,  samverkar med personal från Trafikverket vid den främre ledningsplatsen i Lassekrog.
Skogsbrand i Hälsingland
Görgen Karlehav, Militär insatschef,  samverkar med personal från Trafikverket vid den främre ledningsplatsen i Lassekrog.
Görgen Karlehav samverkar med personal från Trafikverket vid den främre ledningsplatsen i Lassekrog. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Skogsbrand i Hälsingland
Roberto Gonzalo, militär insatschef vid branden i Hälsingland.
”Vi är mycket tryggare i vårt agerande nu jämfört med vid skogsbranden i Västmanland 2014. Vi har gjort vår läxa”, säger Roberto Gonzalo som just nu är militär insatschef vid branden i Hälsingland. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten

– Till exempel så är vi mycket tryggare i vårt agerande nu jämfört med vid skogsbranden i Västmanland 2014. Vi har gjort vår läxa, säger Roberto Gonzalo.

I skolan i Färila har räddningsinsatsen sin stabsplats med förläggningstält och arbetsutrymmen. Inne i, vad som förefaller vara en slöjdsal, sitter den militära delen av staben. Härifrån leds det militära stödet till räddningsledaren. Både temperaturen inne i lokalen och arbetstempot är högt, men i skuggan på baksidan är det både lugnt och relativt svalt och här lämnar Görgen Karlehav över de sista detaljerna till Roberto Gonzalo innan det är dags åka hemåt:

– Jag kör söderut med mest positiva känslor i kroppen. Jag kan konstatera att vårt sätta att tänka när vi ska slå en fiende fungerar mycket väl också vad gäller en skogsbrand. Nyckelord är, precis som vid de flesta militära operationer är rörlighet, verkan och uttålighet, säger Görgen Karlehav.

Han lyfter också fram det militära stabsarbetet och sättet att tänka i olika tidsperspektiv:

– Det är faktiskt helt överlägset många andra organisationers.

Samtidigt konstaterar både Görgen Karlehav och Roberto Gonzales att det finns en hel del att utveckla.

– Vi tvingas uppfinna för många hjul – det behövs ett fast krishanteringssystem i Sverige, säger Görgen Karlehav.

Succesivt trappas nu insatsen i Hälsingland ner. För Försvarsmaktens del innebär det att stödet till räddningsledaren går från att vara mer allmänt till rent försvarsmaktsexklusivt:

– Ja, nu håller vi inte på så mycket med själva släckningsarbetet längre utan fokuserar på att göra det som ingen annan än vi kan eller har resurser till, på exempelvis logistiksidan, säger Roberto Gonzalo som kommer att kvar som militär insatschef i Färila veckan ut innan han blir avlöst. Görgen Karlehav ska under onsdagen däremot köra tillbaka till Kungsängen och Livgardet för att gå på som vakthavande befäl vid Militärregion Mitt:

– Ska bli kul att komma tillbaka till jobbet och träffa de som därifrån jobbat med att stödja oss. De har gjort ett fantastiskt jobb, säger han.