Massivt stöd till civilsamhället

Över 90 insatser runt om i landet, uppskattningsvis 220 000 arbetstimmar, mer än 270 flygtimmar med helikopter – det har Försvarsmakten ställt upp med som stöd till samhället under sommaren enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor.

Hemvärnssoldat släcker brand norr om Kårböle. När som helst kan den pyrande branden flamma upp och soldaterna håller noggrant utkik efter glöd och öppna lågor för att kunna bekämpa dessa omgående.

Runt byn Kårböle i norra Hälsingland rasar tre stora skogsbränder. Byn är sedan en vecka tillbaka evakuerad och släckningsarbetet pågår febrilt mot elden med samlade förmågor från olika myndigheter, frivilliga samt tillrest räddningstjänst från flera europeiska grannländer. Brandområdena är indelade i tre olika sektorer där man försöker isolera elden inom så kallade begränsningslinjer. Förutom att hindra vidare spridning så är det särskilt viktigt att hålla elden borta från orten Kårböle samt viktig infrastruktur.
Hemvärnssoldat släcker brand norr om Kårböle. När som helst kan den pyrande branden flamma upp och soldaterna håller noggrant utkik efter glöd och öppna lågor för att kunna bekämpa dessa omgående.

Runt byn Kårböle i norra Hälsingland rasar tre stora skogsbränder. Byn är sedan en vecka tillbaka evakuerad och släckningsarbetet pågår febrilt mot elden med samlade förmågor från olika myndigheter, frivilliga samt tillrest räddningstjänst från flera europeiska grannländer. Brandområdena är indelade i tre olika sektorer där man försöker isolera elden inom så kallade begränsningslinjer. Förutom att hindra vidare spridning så är det särskilt viktigt att hålla elden borta från orten Kårböle samt viktig infrastruktur.
Hemvärnssoldat släcker brand norr om Kårböle. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Plutonchef Lina Karlsson vid 24.hemvärnsbataljon försöker nå en av sina gruppchefer för tilldelande av ny uppgift. Hemvärnet har flera grupper utplacerade längs begränsningslinjerna där de löser olika uppgifter. Från släckning till postning av pumpar eller stöd i röjning för framkomlighet.

Runt byn Kårböle i norra Hälsingland rasar tre stora skogsbränder. Byn är sedan en vecka tillbaka evakuerad och släckningsarbetet pågår febrilt mot elden med samlade förmågor från olika myndigheter, frivilliga samt tillrest räddningstjänst från flera europeiska grannländer. Brandområdena är indelade i tre olika sektorer där man försöker isolera elden inom så kallade begränsningslinjer. Förutom att hindra vidare spridning så är det särskilt viktigt att hålla elden borta från orten Kårböle samt viktig infrastruktur.
Plutonchef Lina Karlsson vid 24:e hemvärnsbataljon försöker nå en av sina gruppchefer för tilldelande av ny uppgift. Hemvärnet hade flera grupper utplacerade längs brändernas begränsningslinjer där de löste olika uppgifter. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Hemvärnets 30:e och 31:a bataljoner hjälpte till att oljesanera utanför Loftahammar. Foto: Oscar Henriksson/Försvarsmakten
Räddningstjänst, frivilliga och personal från 24.hemvärnsbataljon avvaktar helikoptrarnas släckningsarbete innan de själva kan fortsätta arbetet med att släcka en brand vid en begränsningslinje söder om Kårböle.

Runt byn Kårböle i norra Hälsingland rasar tre stora skogsbränder. Byn är sedan en vecka tillbaka evakuerad och släckningsarbetet pågår febrilt mot elden med samlade förmågor från olika myndigheter, frivilliga samt tillrest räddningstjänst från flera europeiska grannländer. Brandområdena är indelade i tre olika sektorer där man försöker isolera elden inom så kallade begränsningslinjer. Förutom att hindra vidare spridning så är det särskilt viktigt att hålla elden borta från orten Kårböle samt viktig infrastruktur.
Räddningstjänst, frivilliga och personal från 24:e hemvärnsbataljon avvaktar helikoptrarnas släckningsarbete innan de själva kan fortsätta arbetet med att släcka en brand vid en begränsningslinje söder om Kårböle. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Gävleborgsbataljonen stödjer i släckningsarbetet vid skogsbranden i Ljusdals kommun.
Gävleborgsbataljonen stödjer i släckningsarbetet vid skogsbranden i Ljusdals kommun. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
Hemvärnet har flera grupper utplacerade längs begränsningslinjerna där de löser olika uppgifter. Från släckning till postning av pumpar eller stöd i röjning för framkomlighet. Här sker röjning och fällning av träd runt en plats längs Ljusnan som används av gödselspridare för påfyllning av släckvatten.

Runt byn Kårböle i norra Hälsingland rasar tre stora skogsbränder. Byn är sedan en vecka tillbaka evakuerad och släckningsarbetet pågår febrilt mot elden med samlade förmågor från olika myndigheter, frivilliga samt tillrest räddningstjänst från flera europeiska grannländer. Brandområdena är indelade i tre olika sektorer där man försöker isolera elden inom så kallade begränsningslinjer. Förutom att hindra vidare spridning så är det särskilt viktigt att hålla elden borta från orten Kårböle samt viktig infrastruktur.
Hemvärnet var en viktig spelare i släckningsarbetet runt om i Sverige och löste olika typer av uppgifter. 24:e hemvärnsbataljonen har hjälpt till med trädfällning och röjning runt byn Kårböle i Hälsingland. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Det har varit en intensiv sommarperiod för Försvarsmaktens personal. Bränder har blossat upp på många håll och myndigheten har fått in stödbegäran på stödbegäran från räddningstjänsterna.

– Vi har bistått med alla resurser vi kunnat uppbåda. Förutom personalen som frivilligt avbrutit sina semestrar har vi haft helikoptrar, Herkulesplan som bistått med transporter, egen brandkår med vattentankbilar och Jas-plan som dokumenterat brandområden, säger ställföreträdande insatschefen Urban Molin.

Försvarsmakten har dessutom distribuerat drivmedel och flygbränsle till civila, internationella och egna fordon, flygplan och kraftverk. Som exempel distribuerades omkring 648 kubikmeter flygdrivmedel.

Huvuddelen av Försvarsmaktens hemvärnsbataljoner runt om i landet har varit engagerade i släckningsarbetet. Dessutom har ett flertal av Försvarsmaktens övriga förband också deltagit med olika förmågor som exempelvis ledning, samverkan och logistik.

– Sedan ska vi heller inte glömma att vi skött luftsamordningen och haft sambandsofficerare ute, bland annat på de italienska vattenflygplanen, på MSB och länsstyrelser och hjälpt till med vädertjänst. Vi har haft kokgrupper som lagat mat och personal som genomfört tvättbyte i fält, säger Urban Molin.

Vid ett flertal tillfällen har Försvarsmakten också haft drönare uppe för att identifiera brandhärdar, tagit fram kartunderlag och bistått med kommunikationsutrustning där räddningstjänstens radio inte fungerat.

Dessutom har myndigheten även hjälpt till med oljesanering med både personal och fartyg utanför Loftahammar.

– Jag är otroligt stolt över våra medarbetare som ställt upp för att bistå med brandbekämpning. Inte minst är jag imponerad av vår personal i Hemvärnet som kämpat med att dra slang i oländig terräng, kånkat pumpar, fällt träd och röjt väg för att släckningsfordon ska kunna komma fram, säger överbefälhavaren Micael Bydén.