Försvarsmakten utökar stödet mot skogsbränderna

Två av Försvarsmaktens helikoptrar förstärker sedan igår, tisdag, brandbekämpningen i Trängslet, Dalarna.

– Försvarsmakten bistår med alla resurser vi kan uppbåda, säger ställföreträdande insatschef Urban Molin. Det är förutom helikoptrar, cirka 500 personer – majoriteten hemvärnssoldater, egen brandkår med vattenbilar i Ljusdal och persontransporter med Herculesplan. Myndigheten stödjer även med luftrumssamordningen samt har sambandsofficerare ombord på de italienska vattenflygplanen. Utöver det flyger vi också med Jas över de drabbade områdena för att dokumentera det aktuella läget. Vi har också flera tankbilar och ytterligare personal på väg till Älvdalen samt en ytterligare en trafikpluton för att bistå i säkerheten i trafiken.

Hittills under 2018 har Försvarsmakten lämnat stöd till civil verksamhet enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor) vid 67 tillfällen, varav 47 var stöd vid brandbekämpning.

Totalt har Försvarsmakten under perioden 21/5-17/6 bistått med ca 90 timmar helikopterstöd vid brandbekämpning, cirka 25 000 arbetstimmar med soldater på marken samt ett flertal tillfällen stöttat med att identifiera brandhärdar med drönare (UAV).