Stridsgrupp Gotland

Gotland pekas ut som ett av flera strategiskt viktiga områden i Sverige i det säkerhetspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020. Flera viktiga satsningar har genomförts för att stärka det militära och civila försvaret på Gotland.

Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Stridsgruppen är sedan 1 juli 2017 etablerad på Gotland med de delar som är färdigutbildade. Deras huvudsakliga fokus är markstridsförmåga. Chef för stridsgruppen är överstelöjtnant Stefan Pettersson.

Stridsgruppen tillhör organisatoriskt Skaraborgs regementet men kommer från slutet av 2019 flyttas över till Gotlands regemente, P 18, som började upprättas den 1 januari 2018.

18.stridsgruppen Gotland består av ett mekaniserat kompani med mestadels heltidssoldater, ett reducerat stab- och trosskompani och ett stridsvagnskompani där de flesta tjänstgör tidvis (deltidssoldater). Efter beslut våren 2017 tillförs också LVKV-förmåga.

Idag sker utbildningen av soldaterna på Skaraborgs regemente i Skövde. Nu rekryteras personal, både soldater och officerare till stridsvagnskompaniet, stabs/understödskompaniet och strf90 kompaniet och, vakt- och insatsstyrkan.

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 371
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 343
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 408
  • Civilanställda: 129
  • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat