Stridsgrupp Gotland

Gotland pekas ut som ett av flera strategiska viktiga områden i det säkerhetspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020. Därför ska försvaret på ön förstärkas.

Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

18.stridsgruppen Gotland består av ett mekaniserat kompani med mestadels heltidssoldater, och ett stridsvagnskompani där de flesta tjänstgör tidvis (deltidssoldater). Efter beslut våren 2017 tillförs också LVKV-förmåga.

Stridsgruppen är etablerad på Gotland med de delar som är färdigutbildade. Deras huvudsakliga fokus är markstridsförmåga. Chef för stridsgruppen är överstelöjtnant Stefan Pettersson.

Idag sker utbildningen av soldaterna på Skaraborgs regemente i Skövde. Nu rekryteras personal till stridsvagnskompaniet, plutonerna till luftvärnskanonvagnarna och vakt- och insatsstyrkan. Här hittar du alla lediga tjänster vid stridsgruppen.

Stridsgruppen ska bestå av ett mekaniserat kompani med mestadels heltidsanställda soldater och ett stridsvagnskompani där de flesta tjänstgör tidvis.

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 371
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 343
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 408
  • Civilanställda: 129
  • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat