UTVECKLINGSENHET LUFTSTRID, (UTV LUFT)

UTV Luft stödjer Högkvarteret med förmågeutvecklingen av de svenska flygstridskrafterna. Enheten innehåller funktioner för funktions- system- och förbandsutveckling.

Övning i lufttankning Foto: TUJAS

Inom funktionsutvecklingen deltar man i Försvarsmaktens långsiktiga perspektivplanering, genomför studier och utvecklar nya koncept och strategier.

Systemutveckling innebär utveckling av system inom flygvapnet, exempelvis JAS 39 Gripen, sambandssystem med mera. Man stödjer Högkvarterets arbete med att ta fram styrande dokument genom att beskriva vilka krav som systemen ska klara. Man genomför även materielförsök.

Inom förbandsutvecklingen jobbar man med de förband som ska finnas inom flygvapnet. Man tar fram taktiska anvisningar, utbildningsanvisningar samt utvecklar stridstekniken för förbanden.

UTV Luft är lokaliserad dels i Uppsala och dels i Linköping.

Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 350
Så har vi räknat