FLYGSKOLAN

Flygskolan (FlygS) finns i Linköping och utbildar alla piloter inom Försvarsmakten. Flygskolan är en av fyra flygvapengemensamma skolor och är en del av Luftstridsskolan.

Vingceremoni för nyexaminerade piloter.
Vingceremoni för nyexaminerade piloter.
Nyexaminerade piloter genomför så kallad vingexamen. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Flygvapenövning 2018. 180524 - Flygelever från flygskolan ombaserar med SK60 från Malmen till Visby för att delta i övningen.
Under utbildningen flyger eleverna skolflygplanet SK 60. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Team 60 tränar inför Flygdagen 2018.
Uppvisningsgruppen Team 60 utgörs av lärare vid Flygskolan. Foto: Anna-Karin Eskemyr/Försvarsmakten

Vid Flygskolan utbildas framtida stridspiloter, helikopterpiloter och transportpiloter.

Utbildningen av piloter sker i olika steg och börjar med grundläggande flygutbildning (GFU) alternativt grundläggande helikopterutbildning (GHU) och följs av grundläggande taktisk flygutbildning (GTU).

  • Grundläggande flygutbildning (GFU) genomförs på Flygskolan i Linköping där eleverna flyger skolflygplanet SK 60, vilket kommer ersättas av SK 40. Efter det följer en mer avancerad flygutbildning i Italien. Läs mer om utbildningen till stridspilot här.
  • Den grundläggande helikopterutbildningen (GHU) genomförs vid den tyska arméflygskolan i Bückeburg utanför Hannover. Läs mer om utbildningen till helikopterpilot här.
  • Transportpiloteleverna får förstegsutbildning på Flygskolan i Linköping samt på Trafikflyghögskolan TFHS i Ljungbyhed innan de utbildas av US Navy i USA under 18 månader av sin utbildning. Läs mer om utbildningen till transportpilot här.

Beroende på vilken inriktning eleven har så är den grundläggande taktiska flygutbildningen olika lång.

Flygskolan utbildar även flyglärare inom Försvarsmakten.

 

Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 350
Så har vi räknat