FLYGSKOLAN

Flygskolan (FlygS) finns i Linköping och utbildar alla piloter inom Försvarsmakten. Flygskolan är en av fyra Flygvapengemensamma skolor och är en del av Luftstridsskolan.

Nyexaminerade piloter genomför så kallad vingexamen. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Under utbildningen flyger eleverna skolflygplanet SK 60. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Uppvisningsgruppen Team 60 utgörs av lärare vid Flygskolan. Foto: Anna-Karin Eskemyr/Försvarsmakten

Vid Flygskolan utbildas framtida stridspiloter, helikopterpiloter och transportpiloter. Utbildningen sker i två steg och börjar med grundläggande flygutbildning (GFU) alternativt grundläggande helikopterutbildning (GHU) och följs av grundläggande taktisk flygutbildning (GTU).
GFU genomförs på Flygskolan i Malmslätt där eleverna flyger skolflygplanet SK 60.
Den grundläggande helikopterutbildningen (GHU) genomförs vid den tyska arméflygskolan i Bückeburg utanför Hannover.
Beroende på vilken inriktning eleven har så är den grundläggande taktiska flygutbildningen olika lång och genomförs både i Malmslätt och i Tyskland.
Flygskolan utbildar även flyglärare inom Försvarsmakten.

Dessutom ansvarar skolan för den internationellt kända uppvisningsgruppen Team 60.

Luftstridsskolan
Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 1 000
Så har vi räknat