FLYGSKOLAN

Flygskolan, FlygS finns i Linköping och utbildar stridspiloter.

Examen och vingceremoni Foto: Mats Gyllander

Utbildningen sker i två steg, grundläggande flygutbildning (GFU) eller grundläggande helikopterutbildning (GHU) respektive grundläggande taktisk flygutbildning (GTU).
GFU genomförs på Flygskolan i Malmslätt där eleverna flyger skolflygplanet SK 60.
Den grundläggande helikopterutbildningen, GHU genomförs vid den tyska arméflygskolan i Bückeburg utanför Hannover.
Beroende på vilken inriktning man har så är GTU lite olika lång och genomförs både i Malmslätt och i Tyskland.
FlygS utbildar även flyglärare.

Skolan ansvarar också för uppvisningsgruppen Team 60.

Luftstridsskolan
Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Yrkesofficerare: 542
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 189
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 49
  • Civilanställda: 77
  • Reservofficerare: 217
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 16