FLYGSKOLAN

Flygskolan (FlygS) finns i Linköping och utbildar alla piloter inom Försvarsmakten. Flygskolan är en av fyra Flygvapengemensamma skolor och är en del av Luftstridsskolan.

Vingceremoni för nyexaminerade piloter.
Vingceremoni för nyexaminerade piloter.
Nyexaminerade piloter genomför så kallad vingexamen. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Flygvapenövning 2018. 180524 - Flygelever från flygskolan ombaserar med SK60 från Malmen till Visby för att delta i övningen.
Under utbildningen flyger eleverna skolflygplanet SK 60. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Team 60 tränar inför Flygdagen 2018.
Uppvisningsgruppen Team 60 utgörs av lärare vid Flygskolan. Foto: Anna-Karin Eskemyr/Försvarsmakten

Vid Flygskolan utbildas framtida stridspiloter, helikopterpiloter och transportpiloter. Utbildningen sker i två steg och börjar med grundläggande flygutbildning (GFU) alternativt grundläggande helikopterutbildning (GHU) och följs av grundläggande taktisk flygutbildning (GTU).
GFU genomförs på Flygskolan i Malmslätt där eleverna flyger skolflygplanet SK 60.
Den grundläggande helikopterutbildningen (GHU) genomförs vid den tyska arméflygskolan i Bückeburg utanför Hannover.
Beroende på vilken inriktning eleven har så är den grundläggande taktiska flygutbildningen olika lång och genomförs både i Malmslätt och i Tyskland.
Flygskolan utbildar även flyglärare inom Försvarsmakten.

Dessutom ansvarar skolan för den internationellt kända uppvisningsgruppen Team 60.

Luftstridsskolan
Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 350
Så har vi räknat